Pavlíni v Trnave oslávili XXX. svetový deň chorých.

V piatok 11. februára si Cirkev spomína na Pannu Máriu Lurdskú. Je to zároveň Svetový deň chorých, ktorý vyhlásil sv. pápež Ján Pavol II. v roku 1992.

K Svetovému dňu chorých každoročne zverejňuje svoje posolstvo aj Svätý Otec. Tentoraz je na tému: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36):

„Drahí bratia a sestry, pred tridsiatimi rokmi sv. Ján Pavol II. zaviedol slávenie Svetového dňa chorých, aby zvýšil citlivosť Božieho ľudu, katolíckych zdravotných inštitúcií a občianskej spoločnosti voči chorým a tým, ktorí sa o nich starajú. Sme vďační Pánovi za cestu, ktorú sme odvtedy prešli v partikulárnych cirkvách celého sveta.

Urobili sa mnohé kroky, no ešte ostáva prejsť dlhú cestu, aby sa potrebnej zdravotnej starostlivosti dostalo všetkým chorým aj na tých najchudobnejších miestach a v situáciách sociálneho vylúčenia. Potrebujú tiež pastoračné sprevádzanie, aby mohli čas choroby prežívať v spojení s ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Kristom.

Tridsiaty Svetový deň chorých – ktorého slávenie sa v dôsledku pandémie nemôže zavŕšiť v peruánskom meste Arequipa, ale bude v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne – nám môže pomôcť väčšmi sa priblížiť chorým a slúžiť im a ich príbuzným,“ píše v posolstve Svätý Otec František. (Zdroj: www.kbs.sk.)

V tento deň v pavlínskom Kostole sv. Jozefa, ako aj vo farskom Kostole Božského Srdca Ježišovho prijali veriaci počas sv. omše sviatosť pomazania chorých. Je to sviatosť, ktorá pozdvihuje človeka na tele. Sv. Jakub vo svojom liste hovorí, čo treba urobiť, keď je človek chorý: Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.

Po sv. omši sa uskutočnila lurdská pobožnosť, pri ktorej veriaci prijali požehnanie Oltárnou sviatosťou.

Panna Mária, uzdravenie chorých, oroduj za nás.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár