Formácia

Prenovicjat.

Ide o prvý kontak so životom v kláštore, Je to priama príprava na noviciát. Trva približne 2 mesiace.

Noviciát.

Je školou reholného života. Trva 1 rok pre bohoslovcov a 2 roky pre rehoľných bratov. Nachádza sa v Žarkach – Lešňove v Poľsku. Po prvých týždňoch noviciátu prichádza slávnostná obliečka rehoľného habitu. Po ukončeni noviciátu novici skladaju prvé sľuby.

Juniorát.

Trva 6 rokov. Počas juniorátu bohoslovci absolvuju filozoficko – teologické študia v kňazkom seminári v Krakove. Bratia laici svoj juniorát preživaju v jednotlivých kláštoroch pod dohľadom skúseneho rehoľníka.

Doživotne sľuby a svätenia.

Po dôkladnom rozpoznaní svojho povolania bratia skladaju svoje doživotné sľuby (čistoty, chudoby a poslušnosti). Po zložení večných sľubov bohoslovci prijimaju diakonské a nasledne knazské svätenia.