Charyzma

Duchovný život:

 • Kontemplácia Boha osamote.
 • Vnímava lektúra Božieho slova
 • Chórová modlitba
 • Príkladná liturgia
 • Obetavá práca
 • Bratský život v komunitách

Apoštolská činnosť:

 • Vysluchovanie sviatosti.
 • Spovedanie a duchovné sprevádzania.
 • Šírenie mariánskej úcty (správa pútnických miest, organizovanie peších púti, … )
 • Pastorácia vo farnosťach
 • Duchová služba v spoločestvách (neokatechumenát, modlitebné skupiny, bractva…)
 • Práca s mládežou, deťmi a rodinami