Dôležité dátumy

Z dôvodu spresnenia informácií uvádzame dátumy, ktoré sú dôležité pre kandidátov do nášho pavlínskeho rádu:

Pre kandidátov na kňazov:
1.) Prenoviciát v Krakove (Poľsko), trvá približne 2 mesiace.
2.) 7. septembra: prijatie do ročného noviciátu v Lešňove (Poľsko).
3.) 8. decembra: slávnostná obliečka rehoľného habitu.
4.) 8. septembra (po roku): prvé rehoľné sľuby.
5.) 1. októbra: začiatok filozoficko-teologických štúdií v kňazskom seminári v Krakove.
6.) 3. ročník seminára (19. marca): prijatie služby lektorátu.
7.) 4. ročník seminára (19. marca): prijatie služby akolytátu.
8.) Po ukončení 4. ročníka (od 1. septembra): druhý noviciát (trvajúci mesiac), ktorý je prípravou na večné sľuby.
9.) 5. ročník seminára (25. marca): večné sľuby v Čenstochovej.
10.) 5. ročník seminára (8. marca): diakonské svätenia v Krakove.
11.) 6. ročník seminára (2. semester): diakonská prax vo farnosti.
12.) Po ukončení 6. ročníka seminára (posledná májová sobota): kňazské svätenia v
Čenstochovej.

Pre kandidátov na bratov laikov:
1.) Prenoviciát v Krakove (Poľsko), trvá približne 2 mesiace.
2.) Ročný postulát.
3.) 7. septembra (po roku): prijatie do ročného noviciátu v Lešňove (Poľsko).
4.) 8. decembra: slávnostná obliečka rehoľného habitu.
5.) 8. septembra (po 2 rokoch): prvé rehoľné sľuby.
6.) Juniorát – prvé dva roky sú v Krakove a ďalšie 4 roky v ostatných pavlínskych
kláštoroch.
7.). Po ukončení juniorátu: druhý noviciát (trvajúci mesiac), ktorý je prípravou na večné sľuby.
8.) Večné sľuby v Čenstochovej.