Pešia Pút z Topoľčian do Šaštína

Čo je to púť? Púť je náboženský akt duchovného a kajúceho charakteru a preto ju má charakterizovať duch modlitby, obety a lásky.

Údaje o púti:
termín: 22.-25.7. 2021
Nocľah: Piešťany, Dobrá Voda, Šaštín-Stráže
Dĺžka púte: cca 100 km
Počet dní na ceste: 3
Batožina: odvezie ju auto na miesto nocľahu.
Nocľah: Spíme vo vlastných spacákoch. Na mieste nocľahu by mala byť k dispozícii sprcha.
Denná trasa: 30 až 35 km

ORGANIZÁTOR u ktorého sa môžete prihlásiť:
o.Miroslav Hruška OSPPE
tel: +421 914 223 286
email: osppemiro@gmail.com

Každodenná svätá omša je centrom pútnického dňa s plnou účasťou všetkých pútnikov na Eucharistii – pokrm potrebný pre večný život. Každý pútnik sa má pripojiť k modlitbám a pobožnostiam dňa: napr. Anjel Pána, sv. ruženec, krížová cesta, litánie loretánske a modlitby za naše rodiny, dobrodincov, hostiteľov…

Pútnikom môže byť každý, kto:
Sa prihlási sa u organizátora.
Počas púte sa zdržiava pitia alkoholu a fajčenia.
Počas púte nepoužíva plážové oblečenie.
Dodržiava pokyny sprievodcov a ich pomocníkov – usporiadateľov.
Počas celého dňa sa aktívne zapája do celodenného programu.
Praktizuje hlavný príkaz lásky k Bohu a blížnemu (formou akejkoľvek pomoci tým, ktorí to potrebujú).
Preukazuje úctu a spolupatričnosť k jednej rodine aj tým, že používa oslovenie „brat a sestra“ – teda tykáme si.
Trpezlivo znáša ťažkosti vyplývajúce z pochodu, nocľahu, stravy.
Nepraktizuje šírenie iných hesiel a znakov, okrem tých, ktoré označujú danú skupinu a vyjadrujú náboženský obsah.

Organizácia pochodu:
Snažíme sa dať púti charakter duchovných cvičení a preto nedoporučujeme spievať počas pochodu svetské pesničky.
Pochod mimo skupiny nie je dovolený, v prípade potreby odchod či prestávku konzultovať s vedúcim púte.
Osobná výstroj pútnika:
Zoznam vecí do batožiny: spacák, nafukovačka (karimatka), 2 páry pohodlných vychodených topánok (najlepšie sandále), ponožky, sveter, spodná bielizeň, hygienické potreby, ihla, niť, sladkosti.
Zoznam vecí do batôžteka na pochod: doklady (občiansky a kartička poistenca), fľaša s vodou, pokrývka hlavy, pršiplášť, plastová miska, lyžica, šálka na kávu/čaj a čo uznáte za vhodné.
Zodpovednosť za prepravu a ochranu batožiny má vodič auta za pomoci usporiadateľov;
Na miestach oddychu a nocľahu pútnici udržiavajú čistotu a smeti zhromažďujú na jedno určené miesto.
Lekárnička je zabezpečená počas cesty a aj v mieste nocľahu.
Všetky návštevy pútnikov, zvlášť na nocľahoch treba hlásiť zodpovedným.