Topoľčany

kostol01

Kostol sa začal stavať v roku 1995, kedy Topoľčiansku farnosť spravoval p. kanonik ThDr. Ladislav Doruššák. Projekty pre stavbu kostola vypracoval Ing. Arch Stanislav Babčan. Po smrti p. kanonika v stavbe kostola pokračoval vdp. Štefan Alberty, administrátor a napokon ThDr. Alojz Lackovič, dekan – farár v Topoľčanoch. Farský kostol, ktorý bol posvätený ešte 13. mája 2000, od posviacky nesie titul sv. Ladislava a Gorazda.

Farnosť sv. Gorazda bola erigovaná 7. januára 2001. Učinil tak pri slávnostnej sv. omši o. arcibiskup Ján Sokol. Za prvého správcu farnosti určil vdp. Antona Ižolda, vtedajšieho kaplána v Topoľčanoch. Po sv. omši o. arcibiskup posvätil budovu farského úradu. Od 15.9.2002 duchovnú správu Farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch prevzali otcovia Paulíni. Do funkcie správcu farnosti bol menovaný páter Dominik Lejman a o dva mesiace sme na sv. omši privítali prvého kaplána našej farnosti – pátra Kazimíra Koguta.

Územie farnosti sv. Gorazda sa v Topoľčanoch rozprestiera na všetko územie od železničnej trate smerom na severo-západ. K tejto časti mesta sa navyše pripájajú filiálne obce Tovarníky a Malé Bedzany.

V našom farskom kostole máme tiež sochu fatimskej Panny Márie odo dňa 13.5.2004,kedy bolo jej privítanie a aj sprievod so sochou ulicami farnosti.Farníci ju prevzali zo sanktuária Matky Božej fatimskej 9.5.2004 z rúk otca biskupa.

Dňa 19.6.2004 slávil primičnú svätú omšu Stanislav Caránek,prvý kňaz z našej farnosti po rozdelení farností.

V roku 2005 naša farnosť slávila 5. výročie konsekrácie kostola a zridenia farnosti.Pri príležitosti tohoto výročia generálny vikár rádu pavlínov daroval našej farnosti ručne vyrobený kalich s patenou.Taktiež z príležitosti 5.výročia konsekrácie sa v našej farnosti konali v dňoch 9.4.-17.4.2005 prvé misie. Hlásali ich pátri redemptoristi.

Zdroj: www.gorazd.fara.sk