Modlitby za povolania

Za zasvätené osoby

Láskavý Bože, ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, ktorí majú srdce čisté a sú chudobní duchom. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí sa rozhodli zanechať všetko, a by ti zasvätili celý svoj život prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou chudobou príkladom pre tých, čo majú nedostatok a trpia, svojou čistotou srdca nech otvárajú zrak všetkým, čo túžia hľadieť na Božiu tvár, a svojou poslušnosťou a verným nasledovaním evanjelia nech kráčajú k tebe, prameňu všetkých milostí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Vzývanie Ducha Svätého za povolanie
Duchu Svätý, ty si dušou mojej duše.
Pokorne sa klaniam pred tebou.
Osvieť ma, posilni ma, utešuj ma.
A zjavuj mi tvoje túžby.
Daj mi poznať, čo Večná Láska žiada odo mňa.
Daj mi poznať, čo mám robiť.
Daj mi poznať, čo mám trpieť.
Daj mi poznať, čo v tichu, pokorne a v modlitbe
mám podstúpiť, prijať a znášať.

Áno, Duchu Svätý, daj mi poznať tvoju vôľu a vôľu Otca.
Celý môj život nechce byť ničím iným
než neustálym „áno“
túžbam a vôli Večného Otca.
Amen.

Zdroj: http://povolania.kbs.sk/modlitby