Marianka

marianka-mensie-foto     marianka-svpavol-pustovnik-na-bocnom-oltari2

 

 

V roku 1377 Uhorský kráľ Ľudovít I. vydal listinu, ktorou daruje „mariánske údolie = Maria Thal“ pavlínom a zároveň nariaďuje postaviť tu kostol a pavlínsky kláštor.Keď bol v roku 1380 kostol hotový, sám Uhorský kráľ Ľudovít I. slávnostne priniesol uctievanú sošku Panny Márie na hlavný oltár. Kráľ pozdravil kráľovnú nebies slovami. „O clemens, o pia , o dulcis virgo Maria.“Od tohto roku sa už historicky presne zaznačujú dáta milostivej sochy Panny Márie. Marianka je jedným z prvých pavlínskych kláštorov a najstarším pútnickým miestom na Slovensku. Najviac pútnikov sem prichádza 8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie. Od polovice 16. storočia na tomto mieste sídlil generálny predstavený pavlínov až do polovice 18. storočia.
Po rušení kláštorov Jozefom II. v roku 1786 zanikol aj kláštor pátrov pavlínov v Marianke. Otcovia pavlíni sa sem zatiaľ nevrátili.

Zdroj: https://sites.google.com/site/pavlini700rokov/pavl%C3%ADnskekl%C3%A1%C5%A1torynaslovensku