Vranov nad Topľou

vranovostr

 

 

 

 

 

Bazilika Minor (19.06.2008) Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou má dlhšiu históriu ako pôsobenie pavlínov pri ňom.
Pavlíni boli do Vranova pozvaní roku 1672, ale už viac ako 230 rokov pred nimi tu pôsobili františkáni (Kostol postavili okolo roku 1441). Vtedy, ale tento kostol nemal ešte prívlastok pútnický. Podľa histórie vieme, že tento kostol prevzali od františkánov do svojej správy evanjelici a spravovali ho v čase 1540 – 1672. Teda pavlíni prevzali tento kostol od reformovaných evanjelikov. V auguste 1708 v dome rodiny Berčénich krvavo slzil Mariánsky obraz. Očitými svedkami tejto udalosti boli dvaja otcovia pavlíni a miestni ľudia. Dňa 27. augusta 1708 páter Augustín Hnatovič OSPPE zotrel tieto slzy z obrazu. Tento milostivý obraz bol následne slávnostne prenesený do vranovského kostola a vložený do hlavného oltára. Presne dňa 8.septembra 1708 zasvätili kostol Narodeniu Panny Márie. Od toho času každoročne 8.septembra privolával putujúcich mariánskych ctiteľov zo všetkých končín stredného a severného Zemplína. (z knihy: Pútnický farský Kostol Narodenia Panny Márie a kláštor pavlínov vo Vranove nad Topľou – autor Leander Tadeusz Pietras OSPPE)

Po rušení kláštorov Jozefom II. v roku 1786 zanikol aj kláštor pátrov pavlínov vo Vranove. Otcovia pavlíni sa tu vrátili späť po viac ako 200 rokoch v septembri 1990.

Zdroj: https://sites.google.com/site/pavlini700rokov/pavl%C3%ADnskekl%C3%A1%C5%A1torynaslovensku