Zaľúbení v Šaštíne sa učili hľadieť novými očami

Hľadieť novými očami. Pod týmto mottom sa v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pri spolupráci bratov pavlínov a bratov saleziánov uskutočnila púť zaľúbených. Tento rok sa z dôvodu pandémie púť konala online formou. Prostredníctvom registrácie mali účastníci možnosť interaktívne sa zapájať  do programu: diskutovať, klásť hosťom otázky a súťažiť o zaujímavé ceny.

Prvá časť púte mala online formu a uskutočnila sa v aranžovanom štúdiu. Po úvode do programu si mohli účastníci vypočuť diskusie manželov Zacharovcov, ktorí nám priblížili, ako vytvoriť krásny vzťah.

Bohumil a Magdaléna budú v máji tohto roku oslavovať štyridsiate výročie prijatia sviatosti manželstva. Majú päť dospelých detí a sedem vnúčat. Dnes sú už dôchodcovia, Magdaléna ešte niekoľko hodín učí. Dvadsaťšesť rokov pracujú ako lektori kurzov prípravy snúbencov na manželstvo. Pomáhajú poradenstvom manželom, ktorí sa na nich obracajú, keď hľadajú pomoc v čase manželských alebo rodinných problémov (zdroj: www.zalubeni.sk).

Ďalším bodom programu bola diskusia s donom Jánom Čaplom, ktorý poukazoval na Boha ako na zdroj lásky. Boh sa v Novom zákone javí ako Trojica, ktorá je prepojená láskou. Je to pre každého človeka vzor, ako ma vyzerať ten pravý vzťah. Medzí jednotlivými bodmi programu si účastníci mohli vypočuť krásnu hudbu v podaní Zuzany Eperješiovej (Skyvy). Je to umelkyňa z Košíc, ktorá sa na slovenskej hudobnej scéne pohybuje už viac než desať rokov. Vo svojich piesňach sa snaží ponúkať kúsok dobra, krásy a ľudskosti. Debutový album Zrkadlo vydala v roku 2018 (www.zalubeni.sk).

Ďalším bodom programu boli svedectvá dvoch manželstiev. Najprv podali svoje svedectvo manželia Bosákovci. Mladý (len šesť mesiacov trvajúci) sympatický manželský pár, ktorý uveril Pánu Bohu a na vlastnej koži sa presvedčil o tom, že jeho predstavy sú lepšie ako akékoľvek naše predstavy a očakávania. Potom sme si vypočuli svedectvo manželov Šulovovcov. Dušan a Vierka sú manželmi od roku 2004. Po svadbe sa snažili niekoľko rokov o vlastné dieťa, ale bezúspešne. Rozhodli sa neísť cestou asistovanej reprodukcie, ale veriť všemohúcemu, jedinému a živému Bohu. Boh odpovedal na ich modlitby a jeho vyslobodením, zásahom a zázrakom sa z pôvodne neplodného manželského páru stala rodina už s piatimi vlastnými deťmi. Dušan a Vierka vedia, že to, čo živý Boh urobil pre nich, rád urobí pre každého, kto sa mu odovzdá a bude mu absolútne veriť. Ich svedectvo ukončilo prvú časť púte.

Druha časť púte zaľúbených sa uskutočnila v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie. V tejto časti púte bola pri dodržaní hygienických opatrení možná aj osobná účasť.

Prvým bodom tejto časti bola sv. omša, ktorej predsedal don Ján Holubčik, SDB. Eucharistiu obohacovala krásnym spevom gospelová kapela Nove Meno. Na začiatku sv. omše všetkých zhromaždených privítal P. Ondrej Kentoš, OSPPE, rektor národnej baziliky. Pri homílii kazateľ čerpal inšpiráciu z úryvku evanjelia o premenení Pána. Ukazoval, že apoštoli videli Ježiša úplne novými očami. Povzbudzoval prítomných, aby vykročili na stretnutie s Ježišom a dali sa mu premeniť, aby na svoj život, na svoj vzťah pozerali Božími očami. Následne poukázal na fakt, že apoštoli tam boli spolu. Spomenul si na svedectvo manželov Bosákovcov, ktorí hovorili o tom, ako sa učia spolu modliť. Kazateľ aj takto zdôraznil, že keď prehlbujeme náš vzťah s Bohom, tak aj náš vzťah lásky je pevnejší.

Po homílii nasledovalo predsavzatie života v čistom vzťahu. Ako viditeľný znak položili mladí zapálené sviece pred oltár. Manželia si obnovili svoje manželské sľuby.

Posledným bodom programu bola moderovaná adorácia. Počas nej zaznela modlitba radostného ruženca.

Autor: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár