Z Trnavy na Oravu

Okolnosti na úvod

Nie je cesta ako cesta, lebo tá sobotňajšia vlastne bola pútnickým zájazdom, organizovaný otcom Wieslawom Zajacom, OSPPE. Samozrejme, spolupracoval s ním každý, kto len mohol, vrátane tých, čo sa púte vôbec nezúčastnili.  Stačí si len predstaviť, čo všetko môže znamenať pre Malý slovenský Rím, keď z neho ubudne celý autobus zbožných ľudí, konkrétnejšie totiž otázka, kto všetko z tých čo neodišli, príde na raňajšiu sv. omšu do kostola sv. Jozefa, či na večernú do kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Tulipáne, keď si aj kostolníčka oblečie pútnický plášť a obuje pútnické topánky.

Počasie putujúcich

                Ako obyčajne, pri tak dôležitej záležitosti, ako je púť, počasie bolo objednané a zabezpečené zhora, lebo slnko svietilo a usmievalo sa na pútnikov, čo stáli na presne určenom chodníku Tulipánu i na tých, ktorí neskôr nastupovali na Hospodárskej, aj napriek tomu, že zneistení čakali 25 minút na poslednú pútničku. Väčšie i menšie mráčiky sa preháňali po celý deň na belasej oblohe pofukované príjemným silnejším vetrom.

Klíma v autobuse, pred ním a za ním (keď stál)

                Blaženka nastupovala s podozrivo veľkou taškou, sotva ju vládala pred seba vytlačiť po strmých schodoch do autobusu. Onedlho sa ukázali výsledky jej námahy.  Rozdala celý jej obsah napravo i naľavo, dopredu i dozadu a na čerstvo natrhaných čerešniach i napečených čerešňových koláčoch si všetci dobre pochutnali. Toľko zo zabezpečenia pre telo. Po prežehnaní a minútach srdečnej debaty páter rozdal pavlínske spevníky s textami na modlitbu, mariánske hodinky a iné. Mikrofón plne využila aj organistka Majka, ktorá síce organ nechala radšej na svojom mieste v kostole, nie však svoj krásny hlas, čo strhoval na spev. Toľko, ba omnoho viac zo zabezpečenia pre dušu.

Niekoľko zastávok

                Okrem moderne a komfortne vybavených púmp sa pútnici zastavili v cieľoch samotnej púte – Klin, Bobrov, Oravská priehrada a samozrejme Trnava. Celkovo prejazdených viac ako 500 km za takmer 14 hodín so svätou omšou na Kline, s krížovou cestou na Bobrove a návštevou jeho nádherného kostola, miestom krstu našej Gitky, s plavbou na priehrade a polhodinovou návštevou jej ostrova s kostolom, cintorínom a niekoľkými typickými domami, nie je veru maličkosť. To, že nik neexperimentoval znechutenie za meškanie či zdĺhavú chôdzu alebo stúpanie na vrchol niektorého kopca, možno ďakovať Pánovi, ktorý mnohých vyzdobil cnosťou trpezlivosti a neobyčajnou láskou k blížnym.

Pútnická vernosť

                Cestou späť sa autobus ozýval spevnom a modlitbou, chválami a vďakou za krásny deň bez nehôd, obohatený zážitkami a prehĺbením vzájomného poznania. Nechýbal  smiech, ani srdečný rozhovor a vôbec, veselosť Božích synov a dcér. Nestihli ešte vystúpiť z autobusu a už sa ich srdcia naplnili túžbou po ďalších spoločných zájazdoch na sväté miesta Slovenska či okolitých krajín. A tých je neúrekom.  Buď Bohu chvála a nášmu výletu sláva!

Autor: Sr Dominika Alžbeta Dufferová OSU

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár