Vo farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch posvätili nový misijný kríž

Vo farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch posvätili nový misijný kríž. Tento nový kríž nahradil pôvodný z roku 2005, ktorý bol osadený pri príležitosti prvých misií v tejto farnosti.

O výrobu nového sa nezištne postarala Stredná odborná škola drevárska Topoľčany, hlavne majstri odborného výcviku Pavol Duša a Ivan Pecháč, ktorým pri pomocných prácach – brúsenie a lakovanie, pomáhali aj žiaci 3. ročníka z odboru stolár.

Nový kríž je vyrobený z dubového dreva. Jeho výška dosahuje 4,5 m (z toho približne 1 m je ukotvený v zemi) a rozpätie jeho ramien je 2,5 m. Symbolicky bol osadený na sviatok Povýšenia Svätého kríža 14. septembra. V nedeľu 10. októbra ho posvätil rektor národnej baziliky v Šaštíne páter Ondrej Kentoš, OSPPE, ktorý vo farnosti „na Mravenisku“ vykonal misie v roku 2015. Kríž stojí na priestranstve medzi farským kostolom a cirkevnou základnou školou sv. Ladislava.

Autor: Matúš Bajzík – Topoľčany

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár