Púť pavlínskych bohoslovcov do Sanktuária Božieho milosrdenstva.

V predvečer spomienky sv. Faustíny putovali naši bohoslovci spolu s predstavenými do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch, aby podľa tradície zverili nový akademický rok Božiemu milosrdenstvu.

O siedmej hodine večer sa začala modlitba posvätného ruženca spolu so sestrami Panny Márie, Matky milosrdenstva. Po tejto pobožnosti nasledovala sv. omša, ktorej predsedal P. Mariusz Taubulski OSPPE, rektor pavlínskeho seminára. Kazateľom bol P. Samuel Karwacki OSPPE, špirituál pavlínskeho seminára. Vo svojej homílii vyzval veriacich, aby napodobňovali milosrdného Samaritána a boli jeden pre druhého oporou.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár