Večné sľuby siedmych bratov pavlínov na Jasnej Hore v Čenstochovej

V sobotu, 25.3., v kláštore na Jasnej Hore v Čenstochovej, sedem pavlínskich bohoslovcov zložilo svoje večné sľuby. Okrem troch bratov z Poľska, dvoch z Kamerunu a jedného z Ukrajiny bol medzi nimi aj jeden Slovák – brat Martin Gajarský. Slávnosti predsedal a večné sľuby bratov prijal p. Arnold Chrapkowski, generálny predstavený nášho Rádu. Vo svojom príhovore vyzdvihol významnú rolu srdca v rozlišovaní a realizovaní povolania. Bratom neoprofesom pripomenul, že horlivá a verná modlitba je jediným prameňom duchovných síl potrebných na službu všetkým ľuďom.

br. Juraj Tirpák OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár