V Trnave posvätili a odovzdali ružence prvoprijímajúcim deťom

Foto: Gregor O.

V pondelok 17. Októbra vo farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne deti, ktoré sa pripravujú v tomto školskom roku na prvé sväté prijímanie dostali ružence, ktoré predtým posvätil P. Wieslaw Zajac OSPPE, predstavený pavlínskej komunity v Trnave a zároveň miestny farár. Následne deti spolu s veriacimi sa pomodlili radostný ruženec.

Zajtra pavlínska farnosť v Trnave na Tulipáne pripojí sa k aktivite „Milión deti sa modli ruženec“. Počas modlitby ruženca na obrazovke budú ukázané obrázky z jednotlivými tajomstvami bolestného ruženca.

Na túto aktivitu sú pozvane všetky deti. Zároveň pripomína sa že kto z deti sa zúčastni na tejto aktivite, toho odmena určite neobíde.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár