Stretnutie predstavených pavlínskych kláštorov na Jasne Hore v Čenstochovej

„Zajtra bude na Ukrajine mesiac od začiatku vojny. Pre otcov pavlínov je to veľmi ťažké obdobie, pretože tam máme až päť kláštorov vrátane Mariupolu, kde je situácia tragická,“ povedal generálny predstavený Rádu sv. Pavla Prvého Pustovníka. Na Jasnej Hore v Čenstochovej sa začalo dvojdňové stretnutie hlavných predstavených (provinciálov) pavlínskych komunít z celého sveta.

„Je to čas bratských stretnutí, výmeny myšlienok a informácií o pastorácii v sedemnástich krajinách na štyroch kontinentoch,“ povedal páter Arnold Chrapkowski, OSPPE. Vysvetlil, že provincia je súčasťou rádu, ktorý získava určitú autonómiu. Otcovia pavlíni majú tri plnohodnotné provincie: nemeckú, austrálsku a americkú, a tri provinciálne jednotky –  viceprovincie (bez úplných práv): maďarskú, slovenskú a chorvátsku.

Okrem provincií a viceprovincií sa stretnutia zúčastňujú aj delegáti zastupujúci menšie oblasti, napríklad delegácia z Talianska.

Na Ukrajine majú pavlíni kláštory v nasledujúcich miestach: Mariupol, Browary na predmestí Kyjeva,  Kamieniec Podolski a menšie rehoľne domy v Satanówe a Różyne. V Mariupole bol zbúraný jeden rehoľný dom a druhý kláštor s krásnou kaplnkou je už čiastočne zničený, no úplne vykradnutý.

„Slová nemôžu vyjadriť drámu vojny. S našimi bratmi na Ukrajine sme neustále v kontakte. Toto je veľmi dôležitý moment solidarity v našom pavlínskom ráde, za ktorú by som sa chcel poďakovať všetkým pavlínom a veriacim, medzi ktorými slúžime,“ zdôraznil generál rádu pavlínov. Dodal, že mnísi z celého sveta sa spolu so svojimi farníkmi snažia pomáhať nielen utečencom v Poľsku, ale predovšetkým tým, ktorí sa uchýlili do ich dvoch väčších domov v Kamienci a Browaroch. „Snažíme sa im poskytnúť jedlo a podporu, aby prežili toto ťažké obdobie a potom sa mohli, v to pevne veríme, vrátiť do svojich rodín a domovov,“ povedal P.  Chrapkowski.

Generál pavlínskeho rádu zdôrazňuje, že v rozhovoroch s veriacimi z Ukrajiny napriek prežívanej dráme cítiť určitú nádej: „Napriek duniacim bombám a poplašným signálom stále nestrácajú nádej a stále opakujú, že sa tam vrátia, pretože tam je ich vlasť, sú tam hroby ich blízkych, spája ich veľké puto, ktoré sa od nich môžeme naučiť.”

„Veríme, že Boh nám vo svojom milosrdenstve dovolí, aby sme tam my pavlíni naďalej slúžili, a ľudia budú môcť mať úžitok z našej služby,“ povedal P.  Arnold Chrapkowski.

Páter Beniamin Bąkowski, OSPPE, provinciálny predstavený z Nemecka, kde majú pavlíni päť kláštorov vrátane správcovstva troch pútnických chrámov, zdôrazňuje, že „napriek mnohým obavám sa ľudia stále viac prichádzajú modliť k Božej Matke.“  „Na znak tejto modlitby sa podľa nemeckého zvyku zapaľuje sviečka s ukrajinskými farbami. Veriaci sa snažia materiálne a finančne pomáhať prostredníctvom otcov pavlínov, ale aj prijímaním utečencov z východu.“ povedal mních.

O veľkom nasadení veriacich pomáhať Ukrajine hovorí aj páter Rastislav Ivanecký, provinciál zo Slovenska. Zdôrazňuje, že odozva bola okamžitá, v každom zo štyroch kláštorov sa na začiatku vojny podarilo vyzbierať nemalé finančné prostriedky pre malé obce.

Nárast mariánskej zbožnosti zaznamenal aj P.  Łukasz Łukanowski, OSPPE, delegát z Talianska, kde sú tri pavlínske kláštory. „Počas pandémie a teraz vojny na Ukrajine sa ľudia zhromažďujú okolo Panny Márie a hľadajú pomoc a podporu,“ povedal mních. Zdôraznil, že hoci je Taliansko vzdialené od východnej Európy, kde je vojna, Taliani, ako inak, sú k tragédii veľmi súcitní a citliví. „Hneď po vypuknutí vojny sa obrátili s otázkami a návrhmi pomoci na otcov pavlínov, Poliakov, vnímaných ako tých, ktorí majú k Ukrajincom blízko. Rád sv. Pavla Prvého Pustovníka, hoci nie je veľký (tvorí ho pol tisíca mníchov), slúži v sedemnástich krajinách sveta. Stretnutie predstavených je príležitosťou prebrať otázky súvisiace so životom Cirkvi a prácou, ktorú pavlíni poskytujú vo farnostiach, ktoré im boli zverené, a predovšetkým v mariánskych pútnických svätyniach.

Autor: Izabela Tyras @JasnaGóraNews
Preklad: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár