Päťdesiate výročie posviacky Chrámu sv. Patrika v meste Wolverhamptom (Anglicko), kde pavlíni slúžia už desať rokov

V štyridsiatych a päťdesiatych rokoch 19. storočia prišlo do Wolverhamptonu veľké množstvo írskych katolíkov, napríklad z miest ako Galway, Roscommon a Mayo. Z dôvodu, aby sa uspokojili ich duchovné potreby, bola v roku 1865 zriadená nová farnosť, ktorá niesla meno sv. Patrika, hlavného patróna Írska.

Už viac ako sto rokov navštevujú veriaci kostol na ulici Littles Lane. Po jeho zbúraní, v súvislosti s výstavbou obchvatu mesta, bol v roku 1972 neďaleko mestskej nemocnice postavený nový Kostol sv. Patrika. Veľkú zásluhu na tom má dlhoročný farár o. kanonik  Allport (1964 – 2002), ktorý dohliadal na jeho výstavbu. V januári 1971 biskup Cleary požehnal a položil základný kameň, a o rok neskôr v marci 1972 arcibiskup Dwyer kostol slávnostne vysvätil. Jeho symbolika si zaslúži osobitnú pozornosť: strop v tvare baldachýnu spája kňaza s veriacimi okolo oltára a vitráže zobrazujú život sv. Patrika.

Každý rok na slávnosť nášho patróna, t. j. 17. marca, slávime farské hody, na ktorých sa v hojnom počte zúčastňujú veriaci, najmä írskeho pôvodu. Tento rok bola naša radosť o to väčšia, že sme oslavovali päťdesiate výročie posvätenia nášho kostola. Ďakovali sme Bohu za všetkých kňazov i veriacich laikov, ktorí sem prišli zveriť Bohu svoje radosti a starosti a vyprosiť si potrebnú priazeň.

Slávnostnej svätej omši o 12. hodine predsedal J. E. Bernard Longley, arcibiskup z Birminghamu, ktorý vo svojej homílii poukázal na spiritualitu sv. Patrika, ako aj multikultúrne dedičstvo farnosti. Na slávnosti sa zúčastnili bývalí farári: o. Brendan Carrick (2002 – 2004), o. Eamon Corduff (2004 – 2011) a súčasný farár P. Dawid Piskorz, OSPPE (ktorý tu pôsobí od roku 2012). Svojou prítomnosťou nás poctili P. Michał Lukoszek, OSPPE, generálny vikár rehole pavlínov, P. Piotr Łoza, člen generálnej rady pavlínskeho rádu a P. Ján M. Berny, OSPPE (pôsobiaci vo Farnosti sv. Augustína v Stoke-on-Trent
v Anglicku) . Na farské hody prišli v hojnom počte kňazi z dekanátu Wolverhampton, ako aj veriaci, ktorí kostol zaplnili až po okraj. Slávnosť krásnym spevom obohatil detský spevácky zbor zo Základnej školy svätého Patrika. Po omši sa všetci odobrali do farskej sály na ďalší program a občerstvenie.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli zorganizovať púť v kostole aj vo farskej sále (je ich príliš veľa na to, aby sme ich všetkých dokázali vymenovať). Nech sv. Patrik, náš patrón a apoštol Írska, sa za nás prihovára u Boha a prosí o hojnú priazeň pre všetkých, ktorí navštívia náš kostol v nasledujúcich rokoch.

Viac informácií o pútnickom obrade nájdete na stránke farnosti: www.stpatrickwolves.org/gallery, kde nájdete aj prenos svätej omše i fotogalériu.

Autor: P. Dawid Piskorz OSPPE
Preklad: Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár