Púť do najkrajšej zo žien v Čenstochovej

V duchu spolupatričnosti so ženami trpiacimi vojnou na Ukrajine sa skončil tohtoročný Deň žien u najkrajšiej zo všetkých žien – Panne Márii. Na modlitbe sa zúčastnili zástupkyne ukrajinských matiek, ktoré spolu so svojimi deťmi našli útočisko v Čenstochovej. Špeciálny pozdrav z bunkra poslala skupina žien z pavlínskej farnosti formou natočeného videa. Pri Eucharistii, ktorej predsedal biskup Andrzej Przybylski, sa použival kalich života a premeny, ktorý poľské ženy obetovali v roku 1982 s prosbou o úctu ku každému ľudskému životu. Prizvaný na orodovanie bol bl. Primas Wyszyński, patrón ťažkých časov, ktorého odkaz bol ženám pripomenutý.

Prior z Jasnej Góry páter Samuel Pacholski želalženám, „aby boli krásne Máriinou krásou“. Pozdravil všetky ženy Ukrajiny aj v ich rodnom jazyku: „Sme s vami z celého srdca a zo všetkých síl. Budeme vás a vaše deti v Poľsku chrániť tak dlho, ako to bude potrebné. A modlíme sa, aby ste sa mohli čo najskôr stretnúť so svojimi manželmi a rodinami,” uistil vo svojom príhovore prior jasnohorskeho kláštora.

Biskup Przybylski vo svojej kázni povedal, že žiadna vojna nemôže pripraviť ženu o jej krásu a dôstojnosť. Pripomenul výstrahy bl. primasa Wyszyńskeho, že v spoločenstvách, vo vlastiach a národoch, kde „žena stratí vieru, môže byť pokúšaná na cestu bezbožnosti, nebude mať vnútornú silu, v takýchto národoch budú kolísky mlčať a národy zahynú“.

Kazateľ zdôraznil, že národ bez statočných žien je slabým národom, pretože „iba statočné, duchovne silné ženy vychovávajú zo svojich detí statočných ľudí, ktorí sa vedia obetovať pre druhých“.

Modlitba zverenia všetkých žien Panne Márii bola vyslovená v poľštine a ukrajinčine. Panne Márii z Jasnej Hory boli zverené najmä vojnové ženy, trpiace matky ochraňujúce svoje deti pred vojnou, oplakávajúce svojich blízkych, pečúce chlieb a opatrujuce ich rany.


Zaznela prosba, aby „v Poľsku nikdy nechýbalo otvorené srdce potrebám našich susedov a aby sme vždy dokázali strážiť každý život vrátane toho najmenšieho, najbezbrannejšieho, splodeného pod srdcom“.


Po omši sa v pápežskej sále uskutočnilo stretnutie za účasti pozvaných hostí.

Špeciálny pozdrav z bunkra poslala skupina žien z pavlínskej farnosti vo forme videa. Sú tam slová: „V tento výnimočný deň, keď ďakujeme Bohu za dar byť ženou, by sme sa chceli poďakovať všetkým poľským ženám: za solidaritu a jasnú podporu, za pohostinnosť pre ukrajinské deti, za vaše modlitby. Veríme, že modlitba matiek otvára nebo. Zverujeme vás Pani z Jasnej Góry. Si v našich srdciach, prosíme ťa o modlitbu. Ďakujem.“

Všetky ženy pozdravil páter Waldemar Pastusiak, rektor narodowej svätyne na Jasnej Hore.

„Obdivujeme vaše hrdinstvo a odvahu, ktoré ukazujú silu vášho ducha,” povedal páter Pastusiak zástupcom ukrajinských žien. Rektor uistil o neustálej duchovnej podpore a modlitbe, aby „ukrajinské matky mohli v pokoji pestovať svoje materstvo“.

Poďakoval tiež všetkým rehoľným sestrám za ich záujem o krásu, výzdobu Kaplnky milostiveho obrazu Panny Márie a krásu liturgie v narodom chráme.

Jasnohorský hlas bl. kardinála Stefana Wyszyńského o ženách a venovaného ženám spomenula Beata Mackiewicz z Inštitútu primása Wyszyńského.

Pripomenula jeho učenie, v ktorom upozorňoval ženy na ich veľkú zodpovednosť za život, na ich odvahu a obetavosť pri jeho obrane, poukazujúc na povolanie ženy starať sa o život a jeho rozvoj v dimenzii jednotlivca aj národa. Hovorila o významnej situácii a slovách primasa milénia, keď 15. 9. 1957 sa na jeho pozvanie v Jasnej Góre zhromaždil veľký zástup žien. Stáli v daždi, v blate, no napriek nepriaznivým podmienkam boli vytrvalé. Potom si od primasa vypočuli odkaz, že ich „veľkou úlohou je pozdvihnúť tento národ z blata, pozdvihnúť ho nahor“, a to aj uvedením ďalších generácií do sveta základných hodnôt. 

Pavlín Páter Peter Stanikowski spieval o láske k Panne Márii a láske Panny Márie k ľuďom. Predstavil piesne zo svojho albumu S ňou je všetko možné, ktoré vypovedajú o šťastí, prameniacom z nájdenia lásky; o stretnutí s láskou Boha, ktorý k nám prichádza v najkrajšej zo žien – Márii.

Počas jasnohorského apelu zaznela aj špeciálna modlitba za všetky ženy, najmä tie z Ukrajiny.

Zdroj: www.jasnagora.com
Autor: Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews
Preklad: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár