Prvý deň deviatnika 2020 vo Vranove nad Topľou

  Dňa 28. augusta začala deväťdňová príprava na odpustovú slávnosť. Tradične prvú sv. omšu slávil vdp. ThLiC Š. Albičuk, vranovský dekan.  Spolu s ním v koncelebre boli o. Rastislav Ivanecký OSPPE, provinciál Slovenskej pavlínskej kváziprovincie a o. Leander Pietras OSPPE.

    Hlavný celebrant vo svojej homílii okrem iného zdôraznil, že Pán Boh si hľadá všemožne cestu k nám ľuďom. Otázkou ale stále je, že či človek chce prijať Boha do svojho života. Takisto kazateľ vyzdvihol život  Panny Márie a jej odovzdané prijatie Krista.
    Na záver sv. omše všetci prítomní spoločne zaspievali Hymnus k Panne Márii Vranovskej.
                                                                                                                                 Veronika F.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár