Druhý deň deviatnika 2020 vo Vranove nad Topľou.

V sobotu 29. augusta pri večerenej sv. omši mali možnosť veriaci byť účastní na druhom pokračovaní v príprave pred odpustovou slávnosťou Narodenia Panny Márie.

   Hlavným celebrantom bol vdp. Peter Ferejčák, kaplán z Hanušoviec nad Topľou. Spolu s ním v koncelebre boli o. Rastislav Ivanecký OSPPE, provinciál Slovenskej pavlínskej kváziprovincie a o. Leander Pietras OSPPE.
   Hlavný celebrant vo svojej homílii okrem iného upriamil pozornosť na skutočnosť, že rovnako ako Panna Mária, tak aj sv. Ján Krstiteľ ( v tento deň bol sviatok Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa) sa narodili priamym Božím zásahom. Boh, ak chce, zmení aj prírodné  zákony a učiní zázrak. Touto myšlienkou chcel kazateľ naznačiť, že ak si myslíme, že sa už nedá nič robiť v nejakej veci, ostáva ešte viera, pretože Boh môže všetko.  
   Na záver sv. omše znovu všetci spoločne zaspievali Hymnus k Vranovskej Panne Márii.
                                                                                                                                Veronika F.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár