Pôstne krížové cesty v bazilike minor 2017

Ako to už býva zvykom v pôstnom období sa v našej farnosti konajú pobožnosti krížových ciest. Tradične každú stredu za účasti väčšieho počtu detí a každý piatok za účasti väčšieho počtu mládeže. Čo sa týka nedieľ krížová cesta sa konáva poobede pre celú farnosť a rozjímania si postupne pripravujú jednotlivé spoločenstvá.

Tohto roku si rozjímania pripravili nasledovné spoločenstvá:  členovia ružencového bratstva, matky, neokatechumenátne spoločenstvo, lektori, otcovia a na kvetnú nedeľu si pripraví rozjímania krížovej cesty mládež.  Na záver treba dodať, že účasť na krížovej ceste je jedna z možností kedy môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Veronika F.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár