List na Veľkú noc 2017 pre členov Bractva Anjelov Strážcov

„Draho ste boli kúpení.
Oslavujte teda Boha
vo svojom tele“.
(1Kor 6,20)

Boží plán spásy nás zasahuje a pozýva, aby sme prijali ovocie Kristovho vzkriesenia. Ak by sme hľadali odpoveď dnešných ľudí na toto Božie pozvanie, našli by sme veľa odmietnutí.Dokonca i medzi kresťanmi by sme našliveľa váhavosti ani nie tak v prijatí tohto pozvania ako skôr v jeho praktizovaní v živote.Túto situáciu presne vystihuje scéna z filmu „Kráľ Krysa“, ktorý zobrazuje tvrdé a kruté pomery v dôstojníckom zajateckom tábore počas vojny v Japonsku – v Ázii.
Peklo väzenia sa väzni snažia prežiť tým, že každý kŕčovite prilipne k niečomu, čo ho drží nad vodou a to sa mu stáva zmyslom života v tábore. Jeden napríklad žije tým, že ponižuje druhých. Iný zasa pestuje chorobnú predstavu, že má pri sebe ženu a deti. Iný kšeftuje a podvádza… Každý si vytvoril svoj vlastný štýl života v zajatí. Po rokoch prišiel deň, keď sa k zajateckému táboru priblížia anglickí vojaci, osloboditelia. Odzbrojujú japonských strážcov a kričia na zajatcov: „Kamaráti, je po všetkom! Ste slobodní, choďte domov!“ Po tejto správe očakávajú nadšenie a radosť. Nastáva však niečo neuveriteľné. Všetci zajatci sa trasú na celom tele, plní hrôzy. Anglický vojak rozčúlene volá, čo je s nimi. Či nechápu, že sa to všetko skončilo, že sú slobodní? Ale pred sebou má dav šokovaných ľudí, neschopných sa pohnúť. Tu prichádza jeden zo zajatcov, hlavný hrdina filmu a hovorí: „Nečuduj sa im, dlho žili v zajatí a už nevedia žiť inak.“ Scéna filmu je pôsobivá i poučná. Vystihuje až veľmi dobre napätie medzi vzkrieseným Pánom a ľuďmi tohto sveta.
(František Dancák, Dal nám príklad, 10. dodatok, Kružlov 1982, s. 21.)
Kristus už dvetisíc rokov volá všetkých ľudí, všetkých národov: „Ste slobodní! Môžete ísť domov, cesta je voľná…“ Je to tak, posolstvo Veľkonočných sviatočných dní spočíva v tomto:. „Brat, sestra v Kristu si slobodný voľný. Kristus zmazal tvoje hriechy!“ Ak túto správu prijmeme povrchne alebo ju vôbec neprijmeme, ak tieto sviatky budú pre nás len časom, kedy ožívajú pekné zvyky, potom sa budeme podobať tým zajatcom v tábore, ktorí neboli schopní prijať fakt, že sú slobodní. Tak aj my budeme žiť ďalej v neslobode, zviazaní mnohými ponižujúcimi praktikami hriechu, ale nie preto, že by hriech mal nad nami moc, ale preto, že si ho sami volíme tým, že zle chápeme alebo podvedome odmietame posolstvo Kristovho vzkriesenia. Obracajme sa preto na svojich anjelov strážcov o pomoc pri každodennom vyberaní si medzi dobrom a zlom. S pomocou Božích ochrancov budú naše životy smerovať k ozajstnej slobode Božích detí.

Drahí členovia Bratstva anjelov strážcov, želám Vám krásne a požehnané Veľkonočné sviatky! Verím, že tento rok všetci prežijeme v plnosti Kristovu obetu vo svojich domovoch a farnostiach.

S úctou o. Gregor Wach OSPPE

promótor bratstva

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár