Poďme k Panne Márii… pešo.

Jednou z aktivít, ktoré sa konajú v našich pavlínskych kláštoroch na Slovensku sú pešie púte do mariánskych pútnických miest.

Každá pešia púť je o ľuďoch, o modlitbe, o speve, o rozjímaní, o zdolávaní prekážok a teda o obeti jednotlivca i skupiny. Každé putovanie sa uskutočňuje so zvláštnym úmyslom, ktorý predstavuje zmysel celého putovania peši. V tomto smere je to na samotných pútnikoch, prečo sa vlastne rozhodnú a odhodlajú putovať peši. Len od nich závisí, čo im putovanie v konečnom dôsledku prinesie. Je možné ale skonštatovať, že mnohým, ktorí putovali s vierou, prinieslo putovanie peši vytúžené ovocie a to od jednoduchých vyslyšaní prosieb až po skutočné zázraky. Nuž a tento fakt robí pešiu púť výnimočnou a oveľa cennejšou v porovnaní s bežným výletom, či zájazdom. Tu je skrytý dôvod, prečo pešie putovanie na pútnické miesto nestráca svoj význam ani v tomto 21. storočí a má svojich pokračovateľov rok, čo rok. (zdroj: www.bazilikavranov.sk).
Každý rok sú organizované nasledujúce púte:

  1. Pešia púť z Trnavy do Marianky (8.5.)
  2. Pešia púť z Vranova nad Topľou do Čenstochovej (1.-15.08.)
  3. Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej (12.-26.08.)
  4. Pešia púť z Topoľčian do Šaštína (22.-25.09.)
  5. Pešia púť z Trnavy do Šaštína (13.-15.09)
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár