Po dvoch rokoch prestávky sa uskutočnila púť z Trnavy do Marianky

Po dvoch rokoch prestávky, ktorá bola spojená s pandémiou, sa v sobotu 7. mája uskutočnila tradičná púť do Marianky. Tento rok akoby Pán Boh skúšal našu dôveru, lebo skoro ráno pršal dosť silný dážď, čo niektorých od pešieho putovania odradilo. Ale našli sa predsa len takí, ktorých dážď neodradil a vydali sa na cestu.  Týmto odvážlivcom Pán Boh požehnal pekné počasie počas celej cesty. Pri  pešom putovaní odznela modlitba posvätného ruženca, tiež sme odspievali Loretánske litánie k Panne Márii. Pannu Máriu prítomnú v nádhernej bazilike v Marianke sme privítali spevom piesne Celá krásna si, Mária.

Po príchode na miesto sa uskutočnila svätá omša v krásnej Bazilike minor Narodenia Panny Márie v Marianke, ktorej predsedal P. Gregor Oskwarek, OSPPE, kaplán pavlínskej farnosti v Trnave. Vo svojom príhovore ukazoval na udalosti, ktoré sa odohrávali počas putovania, a povzbudzoval k väčšej dôvere Bohu, lebo on nenechá svoje deti. Svätú omšu obohatila po hudobnej stránke pani Mária Veselská, organistka v pavlínskom Chráme sv. Jozefa.

Po svätej omši sa uskutočnila pobožnosť krížovej cesty. Počas nej odzneli rozjímania, ktoré pripravil Vdp. Marián Gavenda a ktoré poukazovali na Jezuzalem a na realitu, ktorá sa odohrávala na týchto miestach pri umučení Ježiša Krista aj v dnešnej dobe.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár