55O rokov pôsobenia pavlínov v Krakove

Dňa 28. apríla 2022 sa uskutočnila tlačová konferencia v rámci osláv 550. výročia prítomnosti rehole pavlínov na krakovskej Skalke. Podujatia sa zúčastnili: P.  Mariusz Tabulski, OSPPE, prior kláštora Na Skalke; vojvoda Malopoľského vojvodstva Witold Kozłowski; Iwona Gibas z predstavenstva vojvodstva; predseda vojvodského zastupiteľstva prof. Jan Tadeusz Duda; Robert Piaskowski,  splnomocnenec primátora Krakova pre kultúru; a Adam Kałucki,  marketingový stratég, spoluzakladateľ agentúry Locativo Marketing Agency, ktorá je autoromprojektu Stratégie rozvoja turistických funkcií baziliky na Skalke v Krakove, vyvinutého s finančnou podporou Malopoľského vojvodstva.

Počas podujatia boli zhrnuté doterajšie aktivity rádu pavlínov v spolupráci s Malopoľským vojvodstvom a mestom Krakov na zachovanie pavlínskeho dedičstva pre budúce generácie vrátane aktivít realizovaných v Malopoľsku v rámci medzinárodného projektu zameraného na vytvorenie Európskej cesty pavlínskeho kultúrneho dedičstva a novej stratégie cestovného ruchu baziliky na Skalke.

Dali sme si záväzok, že v rokoch 2021 a 2022 poskytneme 425 tis. PLN pre rôzne úlohy vrátane 135 tis. na organizovanie a prípravu Európskej cesty pavlínskeho kultúrneho dedičstva v Malopoľsku, tiež 90 tis. vyčlenených na vypracovanie stratégie rozvoja turistickej stránky tohto chodníka aj tohto miesta a 200 tis. na zabezpečenie rôznych fragmentov tohto historického miesta. „Som veľmi rád, že všetky tieto práce idú hladko a že tieto úlohy plníme. Samozrejme, je pre nás veľkou cťou, že sme boli pozvaní začať toto veľké jubileum, pretože 550 rokov nepretržitej prítomnosti pavlínov na tomto mieste, ako spomína pán rektor, má veľký historický rozmer. Preto by sme s veľkým zadosťučinením chceli spolu s predsedom a pánom predsedom vojvodského zastupiteľstva slávnostne odovzdať otcom vyhlásenie, ktoré predniesol sejmik malopoľského kraja 28. marca tohto roku práve pri príležitosti osláv 550. výročia pobytu pavlínov na krakovskej Skalke,“ povedal maršal Witold Kozłowski a slávnostne odovzdal kópiu dokumentu prijatého sejmikom Malopoľského vojvodstva.

Iwona Gibas z predstavenstva vojvodstva pripomenula, že 23. apríla 2021 Malopoľské vojvodstvo a Rád svätého Pavla I. Pustovníka podpísali Zámerný list o vytvorení ďalšieho fragmentu Európskej cesty pavlínskeho kultúrneho dedičstva v Malopoľsku .

Začiatok chodníka bol vyznačený na Jasnej Hore v Čenstochovej. Prechádza Sliezskom a Malopoľskom a má v konečnom dôsledku okrem Poľska pokrývať aj mnohé miesta v Európe, kde rád pavlínov „stráži“ predmety a pamiatky súvisiace s európskou históriou a tradíciou kultu svätého Pavla Pustovníka. V Malopoľsku je hlavným bodom chodníka kláštorný komplex a bazilika na Skalke, ako aj kňazský seminár pavlínskeho rádu a Kostol Panny Márie Čenstochovskej na Bachledovke v Červenom, dedine ktorá sa nachádza v blízkosti mesta Zakopane. „Teším sa na naše spoločné projekty a blahoželám k tomuto krásnemu jubileu,“ dodala Iwona Gibas.

Samospráva Malopoľska podporí v rokoch 2021 – 2022 rehoľu pavlínov v jej aktivitách zameraných na rozvoj turistických funkcií Skalky a starostlivosti o skalné pamiatky sumou
425 000 PLN.

Zdroj: www.paulini.pl

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár