Pešia Púť z Trnavy do Čenstochovéj 2017

V dňoch 12-27. augusta 2017, v roku stého výročia fatimských zjavení, sa uskutočnila pešia púť z Trnavy do Čenstochovej s počtom účastníkov cca 25 osôb. Putovalo sa v duchu fatimských proroctiev, ktoré nás učili modlitby, obety a zasvätenia sa Panne Márii Bohorodičke. Počas pochodu sme počúvali o fatimských udalostiach a zverejnených tajomstvách. Solídny základ viery sme si obnovili počas púšťaní nahrávok s prednáškami pána kardinála pátra Jozefa Špidlíka SJ. Heslo, ktoré sme mali vytlačené na tričkách, šatkách a logu našej púte bolo: „NAŠA MAMA JE KRÁĽOVNÁ“. Tým sme sa pripojili k celoročným oslavám výročia korunovácie Jasnohorského zázračného obrazu.
Nevšedné zážitky uprostred prírody, únava, ktorú treba prekonávať skoro každé 3 hodiny pri vstávaní z oddychovej prestávky, úžasná dobrota dobrodincov prejavená v ochotnom prijatí a pochúťkach domácej výroby, bolesť pľuzgierov, ktorú treba rozchodiť, vzájomná pomoc a priateľstvo pútnikov, spoločenstvo pri modlitbe i stole, sú nezabudnuteľnou skúsenosťou, ktorá vniesla neuveriteľne veľa do života každého z nás, a mám nádej, bude prinášať ovocie v ďalšom kráčaní životom.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár