Deviatnik pred odpustovou slávnosťou – Prvý deň 1.9.2017

Znovu prešiel rok a veriaci našej farnosti sa pripravujú počas deviatich dní duchovne na odpustovú slávnosť. Prvý deň deviatnika začal večernou sv. omšou, na ktorú bol tradične pozvaný ThLic. Š. Albičuk, vranovský dekan a farár z farnosti Vranov – Juh. 

   Vo svojej homílii podčiarkol okrem iného myšlienku zosnulého kardinála Joachima Meisnera, že Pannu Máriu treba hlavne napodobňovať, nie o nej kvetnato rozprávať. Takisto vyzdvihol obrovský význam každej matky a každej rodiny tvorenej z otca, matky a detí, ktorý je v súčasnosti veľmi nebezpečne spochybňovaný. Sv. omšu svojím spevom obohacoval mládežnícky zbor Bambino Luci. Záver sv. omše patril spievanej Novéne k Panne Márii vranovskej, ktorou sa ukončil prvý deň deviatnika.

                                                                                                                    Veronika F.

 

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár