Oslava sv. Cyrila a Metoda v Ríme sa spojí s výročím slovenského oltára

Rím 8. februára (RV) Tradičná slávnosť slovanských národov 14. februára v Bazilike sv. Klementa v Ríme na sviatok spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda sa tento rok spojí s pripomienkou 70. výročia postavenia slovenského oltára nad hrobom sv. Cyrila. Svätej omši o 18:30 bude predsedať Mons. Mario Giordana, titulárny arcibiskup minorijský, niekdajší apoštolský nuncius na Slovensku.

Po minuloročnej pauze, keď pandemická situácia znemožnila spoločné slávenie, sa tentoraz pri dodržaní zdravotných noriem slávnosť uskutoční. Organizačnej stránky sa zhostí Pápežský slovenský ústav a kolégium sv. Cyrila a Metoda. Po eucharistickom slávení je na programe aj modlitba na mieste pochovania sv. Konštantína-Cyrila v podzemí starobylej baziliky.

Slovenský oltár nad hrobom sv. Cyrila má 70 rokov

Osobitnou príležitosťou bude pripomenutie si umiestnenia slovenského symbolu cyrilometodskej úcty na tomto posvätnom mieste. Kamenný oltár nad hrobom sv. Cyrila bol postavený a požehnaný pred sedemdesiatimi rokmi, ako to dokumentuje latinský nápis vyrytý na jeho čelnej strane: IN HONOREM SANCTI CYRILLI FILII NATIONIS SLOVACAE DEDICAVERUNT AD 1952 (Na počesť svätého Cyrila venovali synovia slovenského národa Roku Pána 1952). Zhotovenie oltára iniciovali a financovali americkí Slováci zo Združenia slovenských katolíkov v USA a Kanade.

Samotnú Baziliku sv. Klementa, ktorá leží v susedstve Pápežského írskeho kolégia, spravuje komunita írskych dominikánov. Pri organizovaní slávnosti sa rok po roku striedajú Slováci, Česi, Chorváti a Slovinci a pozývaní sú na ňu aj veľvyslanci ďalších krajín.

Podľa predbežnej informácie rektora Pápežského slovenského kolégia ThDr. Pavla Zvaru, účasť už prisľúbilo dvanásť veľvyslancov, viacerí rektori, ako aj stály zástupca Svätej stolice pri Medzinárodnej organizácii cestovného ruchu Mons. Maurizio Bravi a členovia diplomatickej misie EÚ pri Svätej stolici. Medzi hostiteľmi nebude chýbať slovenský veľvyslanec pri Svätej stolici JUDr. Marek Lisánsky.

Titulárna slávnosť kostola Pápežského slovenského ústavu a kolégia

Pápežský slovenský ústav a kolégium sv. Cyrila a Metoda si slovanských vierozvestcov pripomenie aj na vlastnej pôde ako titulárnu slávnosť patrónov kostola. Svätej omši v sobotu 12. februára o 11:30 bude predsedať stavroforný protojerej ThDr. Marek Durlák, kňaz Prešovskej archieparchie, ktorý pracuje v Ríme na Kongregácii pre východné cirkvi.

V spoločenskej sále kolégia bude pri tejto príležitosti inštalovaná výstava obrazov s duchovnou tematikou od pátra Petra Girašeka z rehole jezuitov, ktorý študuje teológiu v Ríme na Pápežskej Gregorovej univerzite.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár