Večeradlo s Pannou Máriou v Topoľčanoch

Tak ako každý mesiac bola 13.januára v pavlínskom kostole v Topoľčanoch na Mravenisku fatimská pobožnosť.

O 17:00 bolo Večeradlo s modlitbou posvätného ruženca, ktoré s členmi ružencového bratstva viedol páter Miroslav. Pred svätou omšou o 18,00 veriaci spolu s pátrami pavlínmi spievali hymnus ku cti svätého Pavla prvého pustovníka – patróna pavlínskeho rádu v rámci deviatnika pred sviatkom sv. Pavla prvého pustovníka. Svätú omšu slúžili P. Robert aj P. Miroslav. Slávnostná sv. omša pri príležitosti tohto sviatku bola v nedeľu 15. Januára o 9:00. Otcovia pavlíni si pri nej obnovili svoje rehoľné sľuby.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár