Odpustová slávnosť sv. Pavla prvého pustovníka vo Vranove nad Topľou

V nedeľu 15. januára 2023  o 10.30 hod sa konala v bazilike vo Vranove nad Topľou slávnostná sv. omša ku cti sv. Pavla prvého pustovníka, patriarchu rádu pavlínov. Sv. omšu celebroval o. Matej Šulík OP, promótor pre ruženec na Slovensku.

Na úvod slávnosti odznel Hymnus ku cti sv. Pavla pustovníka pred relikviami svätca. Tento Hymnus veriaci spolu s otcami pavlínmi spievali aj počas predchádzajúcich deväťdní Novény.

V rámci homílie hlavný celebrant, okrem iného, pripomenul 4 charizmy pavlínskeho rádu – samotu s Bohom, ohlasovanie Evanjelia, úctu k Panne Márii a vysluhovanie sviatostí – obzvlášť sviatosť zmierenia.  Zároveň v mene prítomných farníkov im za túto neúnavnú službu  vo vranoveskej farnosti vyslovil poďakovanie.

Pred záverom sv. omše si v kľačiacej polohe prítomní otcovia pavlíni obnovili sľub vernosti svojmu rehoľnému pavlínskemu povolaniu. Nakoniec hlavný celebrant udelil prítomným slávnostné požehnanie s relikviami svätca.

Po sv. omši, pri vchodoch do baziliky stála mládež, ktorá ponúkala rozchádzajúcim sa veriacim datle, ako pripomienku na pustovníka Pavla, ktorý sa týmto ovocím živil na púšti.

Autor: Veronika F.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár