Tretí deň deviatnika 2020 vo Vranove nad Topľou.

 V nedeľu 30. augusta pri slávnostnej sv. omši o 11.00 hod. pokračovala duchovná príprava pred blížiacou sa odpustovou slávnosťou. Zároveň pri tejto sv. omši si veriaci našej farnosti pripomenuli okrúhle 30. výročie príchodu otcov pavlínov do Vranova nad Topľou.

   Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol o.  Konrád Blicharský OSPPE. Spolu s ním v koncelebre boli o. Leander Pietras OSPPE, o. Juraj Tirpák OSPPE, o. Martin Gajarský OSPPE a o. Rastislav Ivanecký OSPPE, provinciál Slovenskej pavlínskej provincie.
   Vo svojej homílii o. Konrád okrem iného poznamenal, že, keď sa Panna Mária rozhodla plniť Božiu vôľu, neznamenalo to, že bude mať život bez kríža.  Podobne to je aj v našich životoch. Ak sa snažíme plniť Božiu vôľu, neznamená to automaticky, že budeme mať život bez problémov. Ale nezabúdajme že tak, ako bol Pán Boh nápomocný v živote Matky, tak tu je aj pri nás vždy, aby nám pomohol.
   Pred záverom sv. omši, v mene veriacich, poďakovala p. Lucia D. za 30 ročné pôsobenie otcov pavlínov v našej farnosti vo Vranove nad Topľou. Po poďakovaní nasledoval v rámci pobožnosti deviatnika spoločný spev hymny k Panne Márii Vranovskej.
                                                                                                                                 Veronika F.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár