Stretnutie pavlínskych bohoslovcov a ich rodín.

Tradične pred Vianocami sa na Jasnej Hore konalo stretnutie pavlínskych bohoslovcov a ich rodín. Skončilo sa v nedeľu spoločnou Eucharistiou v Kaplnke Panny Márie Čenstochovskej, ktorej predsedal generál rádu P. Arnold Chrapkowski, OSPPE.

„Že bez ohľadu na vonkajšie podmienky svedčíme o láske, ktorá prichádza na svet každý deň. Nech je spoločná modlitba v Jasnej Hore znamením jednoty, lásky a viery pre každého človeka,“ povedal otec Chrapkowski.

Počas predvianočného stretnutia generál pavlínov pripomenul rodičom seminaristov, že oni sú prvými a najdôležitejšími vychovávateľmi svojich synov, a tak to zostane navždy. „Nebojte sa ich napomínať a naprávať, aj keď sa stanú kňazmi, pretože to je vaša rodičovská úloha, zodpovednosť a výsada,“ dodal generálny predstavený pavlínov.

Páter Mariusz Tabulski, OSPPE, rektor kňazského pavlínskeho seminára v Krakove na Skalke, upozornil na radostný rozmer stretnutia najmä preto, že sa znovu uskutočnilo po prestávke spôsobenej pandémiou.  „Je to priama príprava na Vianoce, ale z dlhodobého hľadiska aj na to byť rodičmi kňazov. Sv. Ján Pavol II. povedal, že svet potrebuje kňazov, pretože potrebuje Krista. Dnes, keď je veľa obáv,  kritiky a zmätku, je úloha rodičov kňazov veľmi dôležitá,“ vysvetlil pavlín a dodal, že je podstatné, aby títo ľudia nestratili zmysel pre vďačnosť Bohu a poslanie sprevádzať svojich synov na kňazskej dráhe, rovnako aby sa nebáli vydávať svedectvá ako rodičia budúcich otcov pavlínov, aby získali identitu a vieru.

Pre mnohých rodičov je veľkou milosťou, že môžu byť vďaka svojim synom bližšie k Márii a tiež sa takýmto spôsobom fyzicky zúčastniť na svätej omši pred jej zázračným obrazom na Jasnej Hore. „Cítime sa tu ako doma a namiesto jedného máme teraz veľa synov, ktorí nás volajú mami, ocko,“ zdôrazňujú s dojatím.

Pani Margita, matka br. Wojtecha, zdôraznila, že prítomnosť je tu vyjadrením túžby stretávať sa a spoznávať, ako aj zdieľať vianočnú radosť. „Reagovali sme na pozvanie pavlínov. Sme šťastní z tejto príležitosti byť spolu,“ dodala a porozprávala o začiatkoch synovho povolania. Ako priznala, prekvapil ju moment, keď jej syn oznámil svoje rozhodnutie. „Ale v skutočnosti som ho obetovala Bohu skôr, ako sa narodil, a tu v Jasnej Hore, keď mal 6 rokov, sme spolu išli na pešiu púť,“ spomínala.

„Toto je veľmi dôležité obdobie najmä pre našich rodičov. Možnosť porozprávať sa, vymeniť si skúsenosti, pretože to bola pre nich veľká skúsenosť, keď sa dozvedeli o našom rozhodnutí. Je to veľká posila pre nich, pretých, ktorí nás zasa podporujú najmä duchovne, modlitbou a dobrými slovami,“ poznamenal br. Wojciech z piateho ročníka seminára.

Stretnutie sa začalo včera dňom duchovnej obnovy pre rodičov a príbuzných pavlínskych seminaristov. Večer bola „štedrá večera“. Brat Pavol zo štvrtého ročníka priznal, že toto nie je len čas modlitieb a konferencií, ale aj rozhovorov a nadväzovania vzťahov. „Pre nás je tiež dôležité stretnúť sa s otcom generálom a našimi predstavenými a vzájomne si zablahoželať,“ dodal seminarista.

Brat Protazy z Južnej Afriky je v piatom ročníku. Poukázal na zjednocujúci charakter podujatia. Hoci sa jeho rodičia pre vzdialenosť stretnutia nemohli zúčastniť, priznáva, že osamelosť neprichádza do úvahy, pretože sa v takejto „rozšírenej rodine“ cíti veľmi prijatý. „Vidíme sa tu ako bratia, ale spoznávame aj rodiny toho druhého z rôznych kútov sveta. Poľská štedrá večera je niečím výnimočným, taká u nás neexistuje. Rituál lámania oblátky je dojemný a spomedzi jedál mi najviac chutia pirohy,“ dodal s úsmevom.

Helena Mazgaj, matka dk. Patryka, prišila na Jasnú Horu z okolia Rzeszowa a priznala, že je to každý rok dlho očakávaná chvíľa.  „Ide o jedinečné stretnutie v širšom kruhu pavlínskej rodiny,“ vyznala sa a dodala, že ide o navodenie atmosféry Vianoc, čas stíšenia sa a konferencie duchovne posilňuje, pomáha pripraviť si srdce na príchod Ježiška.

„Teraz sa veľmi tešíme z povolania nášho syna a tiež z toho, že patríme k veľkej pavlínskej rodine. Synov výber však najprv prekvapil. Vidíme, že je šťastný, a my s ním tiež. Bol vyvolený pre veľké diela a my ho podporujeme modlitbou. Chceme sa čo najlepšie pripraviť aj na vysviacku, ktorá sa blíži,“ povedala pani Helena.

Už takmer 40 rokov sa na Jasnej Hore konajú predvianočné stretnutia pavlínskych seminaristov s rodinami.

Autor: Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár