Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v pavlínskom Seminári v Krakove.

Zdroj: www.seminarium.paulini.pl

Vo štvrtok 8. decembra prežívala celá spoločnosť kňazského seminára Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, patrónky seminára a pavlínskej mládeže. Eucharistii o 11. hodine, ktorá sa konala v kaplnke kňazského seminára, predsedal generálny predstavený pavlínskeho rádu P. Arnold Chrapkowski, OSPPE.

Na základe apoštolského listu pápeža Františka „Desiderio desideravi“ sa vo svojej homílii dotkol témy Márie v živote Cirkvi a každého z nás, pričom zdôraznil, že každého kňaza má sprevádzať neustála spomienka na Božiu Matku.

O 18:30 hod. slávila celá pavlínska komunita vešpery z obradu v bazilike, nasledovala svätá omša, ktorej predsedal P. Michal Lukoszek, generálny vikár pavlínskej rehole, ktorý v homílii zdôraznil krásu a čistotu Márie, ktorá dokázala prijať Boha.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár