Posledná rozlúčka z Jozefom Kogutom

V sobotu 19. februára sa vo farskom Chráme sv. Jozefa v Pustkove neďaleko mesta Dembica uskutočnila pohrebná omša za zosnulého Jozefa Koguta, otca nášho spolubrata P. Kazimíra Koguta, OSPPE, pôsobiaceho v našom pavlínskom kláštore vo Vranove nad Topľou.

Sv. omši predsedal P. Kazimír. Medzi koncelebrujúcimi kňazmi bol P. Ryszard Dec, OSPPE, člen generálnej rady nášho pavlínskeho rádu a zároveň delegát predstaveného generálneho pavlínskeho rádu, P. Rastislav Ivanecký, provinciál pavlínov na Slovensku, P. Mariusz Tabulski, OSPPE, rektor pavlínskeho kňazského seminára, spolubratia z ročníka P. Kazimíra, delegácie z pavlínskych kláštorov na Slovensku a v Poľsku i rodáci z Pustkova.

Na začiatku sv. omše P. Mariusz Tabulski, OSPPE, rektor pavlínskeho seminára, prečítal list od pomocného biskupa kališskej diecézy Mons. Lukáša Buzuna, OSPPE. Vo svojom liste Mons. Lukáš Buzun, OSPPE, prejavil svoje duchovné spojenie s účastníkmi pohrebnej sv. omše a tiež prisľúbil odslúžiť sv. omšu za zosnulého Jozefa. Následne P. Mariusz v mene celého ročníka, ktorý navštevoval aj P. Kazimír, prejavil úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine.

Kazateľom bol miestny farár vdp. Adam Basista. Vo svojej homílii poukázal na to, akú veľkú úlohu plní v rodine otec. Zdôrazňoval, že zosnulý Jozef ju vo výchove detí vzorne splnil. Snažil sa v tom napodobňovať svojho patróna sv. Jozefa.

Na konci sv. omše P. Kazimír poďakoval všetkým za účasť i za modlitbu a tiež za každý prejav lásky aj pomoci. Zhromaždeným priblížil život svojho otca. Hovoril, že žatvu vždy začínal slovami: žatva je veľká, ale robotníkov málo. Zosnulý Jozef sa dožil krásneho veku 95 rokov.

Zosnulého Jozefa Koguta pochovali na cintoríne pri jeho manželke Štefánii, ktorá zomrela pred troma rokmi.

Autor: P. Gregor Oskwarek, OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár