Pešia púť 2021 z Vranova nad Topľou do Čenstochovej – 8. deň

    Posledný deň pred krátkou pauzou. Niekedy to je tak, pútnici to dobre vedia, že prechádzame cez všelijaké malé uličky, aby sme sa dostali do cieľa. V dnešných čítaniach vidíme ako Pán Boh využíva malé úzke uličky, aby sa dostal do nášho srdca. Tieto uličky alebo lepšie povedané praskliny, Mu slúžia, aby si nás mohol získať. Sú to naše slabosti, upokorenia, choroby a dokonca aj hriechy.

   Všetko slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha. Mohli by sme povedať, že prorok Eliáš mal príznaky podobné depresii. Urobil v Božom mene veľké diela, bojoval o vernosť a pravdu. Čo sa teda stalo, keď ho vidíme ako prosí o smrť na púšti. Je to veľké tajomstvo utrpenia, ktoré môže Pán použiť. Je to veľké tajomstvo kríža, ktorý zošľachťuje dušu, otvára srdce, robí ho citlivejším. Aj svätý Jozef prežíval toto tajomstvo v svojom živote. Neistota, keď počul o tom, že Mária je tehotná, údiv pred slovami pastierov a kráľov, nieporozumienie pri slovách Simona, strach pri úteku do Egypta, obavy pri strate Ježiša v chráme. V tomto všetkom nereptal proti Bohu, ale s dôverou prijímal a neustále počúval. Pýtať sa Boha na okolnosti nášho života, neznamená reptať proti Nemu. Aj napriek tomu, že Pán Boh všetko vie, urobme si každý deň chvíľu na to, aby sme mu všetko porozprávali, čo nás stretlo, potešilo, urazilo alebo zabolelo, do detailov. Vzťah sa buduje časom a rozhovorom. Tak Vás povzbudzujeme, aby ste každý deň, tam kde ste, prežívali s Ježišom, Máriou a Jozefom.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár