Obliečka našich novicov

Slávnosť Nepoškvrnenej Panny Márie je výnimočným dňom aj pre našich novicov. V tento deň sa pri slávnostnej sv. omši koná tzv. slávnostná obliečka. Naši novici sa tak po prvý raz oblečú do pavlínskeho habitu.

P. Bernard OSPPE, pavlínsky novicmajster, vo svojej homílii pozýval zvlášť novicov, aby boli úprimní pred Bohom, aby tie habity nič neskrývali. Pozval ich tiež k tomu, aby mali pri sebe vždy Božie slovo, ale predovšetkým ich povzbudil v tom, aby sa v poslušnosti odovzdali do rúk Božej vôle. Boh vie, čo je pre nás najlepšie.

Po sv. omši novici odspievali latinskú pieseň Monstra te esse matrem. Podľa pavlínskej tradície mali pri tomto speve zdvihnuté ruky.

Odporúčajme našich novicov a celú pavlínsku komunitu Panne Márii, Kráľovnej pustovníkov.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár