Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

V stredu 8. decembra sme v celej Cirkvi prežívali slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Tuto slávnosť prežívala zvlášť naša pavlínska komunita v Krakove. Nepoškvrnená Panna Mária je totiž patrónkou pavlínskej mládeže, ale aj patrónkou kaplnky v budove pavlínskeho seminára.

O 11:00 sa začala slávnostná sv. omša, ktorej predsedal generálny predstavený Rádu pavlínov P. Arnold Chrapkowski OSPPE. Vo svojej homílii zdôraznil, aké dôležité je v živote každého z nás  plniť Božiu vôľu. Ako príklad uviedol Pannu Máriu, ktorá Bohu vyslovila svoje fiat.

Na konci sv. omše zveril hlavný celebrant všetkých bohoslovcov, profesorov, vychovávateľov aj dobrodincov seminára pod opateru sv. Jozefa. V tento deň sa totiž v Cirkvi skonči Rok sv. Jozefa.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár