Farské hody v pavlínskej farnosti v Topoľčanoch

Pavlínska Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch prežívala krásne oslavy. Práve 13. mája si pripomínala 22. výročie posviacky farského Chrámu sv. Gorazda a sv. Ladislava. V tento deň si celá Cirkev spomína na Pannu Máriu Fatimskú, ktorá je aj v tomto chráme uctievaná. Slávnostným hodom, ktoré tento rok pripadli na nedeľu 15. mája, predchádzalo tradičné trojdnie.

Vo štvrtok 12. mája sa pred svätou omšou uskutočnila májová pobožnosť k Panne Márii,
po ktorej nasledovala Eucharistia. Zavŕšením tohto dňa bola eucharistická poklona.

V Piatok 13. mája sa o 17.hodine začalo večeradlo s Pannou Máriou, ktoré viedol páter Miroslav, modlitbou sv. ruženca sprevádzali večeradlo členovia ružencového bratstva.
Po večeradle nasledovala sv. omša, ktorú celebroval pán farár Róbert Kurowidzki, OSPPE,
s pátrom Miroslavom Hruškom, OSPPE. Po svätej omši sa ulicami sídliska uskutočnil mariánsky sprievod so sochou Panny Márie. Počas sprievodu sme sa modlili loretánske litánie.

Sobotňajší deň sa začal ranným spevom tzv. malých hodiniek o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie, po ktorých nasledovala svätá omša. Zavŕšením tohto dňa bola májová pobožnosť k Panne Márii.

Nedeľný deň bol pre celu farskú komunitu dňom veľkých osláv – vrcholom slávnostných hodov. Slávnostnej sv. omši predsedal páter Vladislav Bednár, OT.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár