Pavlínsky kláštor v Mariupole, obsadený 17. marca ruskou armádou, sa stal sídlom okupačných úradov

„Našou odpoveďou na desivé správy z Ukrajiny, že náš kláštor v Mariupole, obsadený 17. marca ruskou armádou, sa stal sídlom okupačných úradov, musí byť ešte vrúcnejšia modlitba,“ povedal generálny predstavený rádu pavlínov. Otec Arnold Chrapkowski prosí všetkých o intenzívne volanie k Bohu za zastavenie vojny, za slobodu pre Ukrajinu a pre pátrov pavlínov, ktorí prežívajú veľkú vnútornú tragédiu pri pohľade na znesvätenie svätých miest zasvätených Bohu.

„Je to pre nás veľmi ťažká skúsenosť, ale veríme, že vzkriesený Kristus z tohto zla, z tejto tragédie, ktorá postihuje aj otcov pavlínov na Ukrajine, prinesie dobro a dá vytúženú slobodu,“ povedal generál Rádu sv. Pavla I. Pustovníka, ktorý bol požiadaný o vyjadrenie k správe o zriadení sídla miestnych úradov v kláštore pavlínov v Mariupole, tzv. Doneckej ľudovej republiky.

„Prosíme všetkých, aby sa ešte intenzívnejšie modlili za Ukrajinu, za našich otcov, ktorí prežívajú tragédiu, pretože dom, kde sa každý deň slúžila svätá omša, kde sa veriacim udeľovali ostatné sviatosti, kde sú modlitby rehoľníkov a veriacich,“ pokračoval, „teraz bol určený nie na uctievanie Boha, nie na Božiu slávu, ale na pokračovanie v plánovaní zabíjania ľudí, na ovládnutie budov, plienenie a vraždenie proti akýmkoľvek právnym predpisom,“ povedal P. Chrapkowski.

Počínanie Rusov označil za profanáciu. „Hoci, čo vieme, Najsvätejšiu Sviatosť sa podarilo dostať z kláštora v čase úteku, keď sa na chvíľu otvorili humanitárne koridory, zostali tam všetky predmety určené na bohoslužby. Vydrancovali ich Rusi a na čo slúžia teraz, nevieme. Celá budova bola zasvätená bohoslužbám, takže je to znesvätenie,“ poznamenal P. Arnold.

Ako vysvetlil, skoršie informácie o kláštoroch v Mariupole boli neúplné a hovorili o tom, že jeden tzv. starý dom a krásny nový kláštor boli úplne vyrabované a zbúrané. Až pred pár dňami prišla správa, že budovy ešte stoja.

Minulú sobotu večer dostal páter Paweł Tomaszewski, OSPPE, farár mariupoľskej Farnosti Panny Márie Čenstochovej od pomocného biskupa Charkovsko-záporožskej diecézy Jana Sobiłu správu, že miestne úrady tzv. Doneckej ľudovej republiky sa usídlili v pavlínskom kláštore. Od jedného z farníkov, ktorým sa podarilo Mariupoľ opustiť, sa zasa dozvedel, že pavlínsky kláštor bol vyplienený 17. marca. Bolo z nej odobraté všetko, čo malo hodnotu vrátane kalichov a iných liturgických nádob určených na slávenie svätej omše.

Otcovia pavlíni teraz pôsobia na Ukrajine na štyroch miestach a svoju činnosť neprerušili ani počas prebiehajúcej vojny. Pavlíni, pátri a bratia poľskej a ukrajinskej národnosti, pôsobia v: Satanove, Kamienci Podolskom, Brovaroch a Różyne. Kláštor v Kamienci Podolskom je teraz skvelým centrom pomoci pre ľudí utekajúcich pred ruskými útočníkmi.

Ich služba je pokračovaním práce kláštorov a kostolov v tejto oblasti už v 18. storočí, napríklad kostol a kláštor v Niżniówe založil vojak Jabłonowski ako votívnu obetu za víťazstvo vo Viedni. Bol postavený podľa vzoru krakovského pavlínskeho kostola na Skalke.

Počas delenia Poľska boli na príkaz cisára Jozefa II. od poľskej provincie oddelené kláštory        vo Ľvove, Brzozowe, Starej Vsi, Nižniówe. Rehoľníkom bola zakázaná účasť na generálnej kapitule. Otcovia boli nútení opustiť kláštory.

Mariupol je jedným z najdôležitejších bodov konfliktu na východnej Ukrajine. Je to najväčší prístav Donbasu a vedie tam aj najkratšia cesta z Ruska na Krym.

Ako odpoveď na žiadosť Bp. Stanisław Padewski, charkovský a záporožský ordinár, v roku 2002 v tomto „Máriinom meste“ – ako už názov napovedá – zorganizoval farskú službu a založil rehoľný dom s Kaplnkou Panny Márie Čenstochovskej ako centrum modlitby, odpustenia, jednota a pokoja.

Zdroj: www.jasnagora.com
Autor: Izabela Tyrass @JasnaGóraNews
Preklad: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár