Výročie posviacky baziliky vo Vranove 2017

Deň 21. september je dňom výročia posviacky chrámu – baziliky minor vo Vranove nad Topľou. Tento rok sme si pripomenuli jeho 261 výročie.

Pri tejto príležitosti sa konala slávnostná večerná sv. omša, na ktorú bol pozvaný za hlavného celebranta vdp. Pavol Bober, kaplán vo farnosti Soľ. Spolu v koncelebre s ním boli rodák z Vranova vdp. Adrián Prúša (kaplán v Giraltovciach)  a o, Rastislav Ivanecký  OSPPE, farár a rektor baziliky. Vo svojej homílii pozvaný hosť okrem iného poukázal na to, že Boží chrám má zhromažďovať spoločenstvo ľudí, ktorí sa spolu modlia. „ Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek dostanú to od môjho otca, ktorý je na nebesiach“. ( Mt 18,19 ) Z gréčtiny slovo „ jednomyseľne“  sa dá doslovne preložiť aj ako „symfonicky“, teda nie uniformovane, ale  vo význame každý jedinečne ale pritom zladene s ostatnými ako hudobné nástroje v orchestri so srdcom upriameným na Krista. Potom Ježišove slová „lebo, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi“, dávajú oveľa jasnejší zmysel. Sv. omšu svojím spevom obohacoval farský zbor Lumen.
Spracovala Veronika F.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár