V Trnave sme na sviatok Panny Márie oslávili šesťdesiate narodeniny pátra Gregora Wacha OSPPE

26. august je pre všetkých pavlínov veľmi dôležitým dňom. Prežívame počas neho sviatok Panny Márie Čenstochovskej, no pavlínskej komunite v Trnave priniesol v tomto roku ešte jednu významnú udalosť.  Pri slávení večernej sv. omše vo farskom Kostole Božského Srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne ďakoval Bohu za šesťdesiat rokov života P. Gregor Wach, OSPPE. 

Spolu s ním koncelebrovali: P. Wieslav Zajac, OSPPE, predstavený trnavskej komunity a zároveň farár na Tulipáne, P. Konrad Blicharski, OSPPE, prior pavlínskeho kláštora vo Vranove nad Topľou, a p. Gregor Oskwarek, OSPPE, kaplán na Tulipáne.

V úvode všetkých prítomných privítal P. Wieslav Zajac, OSPPE, predstavený trnavskej komunity. Vo svojom príhovore poukázal na dve udalosti, ktoré dnes prežívame.  Prvou je sviatok Panny Márie Čenstochovskej, druhou slávenie šesťdesiatich rokov života p. Gregora Wacha. Spomenul jeho kňazskú službu v Poľsku, Chorvátsku aj na Slovensku: vo Vranove nad Topľou, v Trnave aj v Topoľčanoch.  Dôstojný jubilant vo svojej homílii vyzdvihol Pannu Máriu, ktorá vyprosuje svojim deťom potrebné milosti. Ako príklad jej ochrany nám priblížil dva zázraky, ktoré sa stali v Čenstochovej.

Na konci sv. omše sa dôstojný jubilant poďakoval všetkým za účasť i za modlitbu.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár