V Topoľčanoch sa koná duchovná príprava na svetové stretnutie rodín 2022 v Ríme

Vo farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch otcovia pavlíni prežívajú spolu s rodinami prípravu na svetové stretnutie rodín 2022.

Pri stretnutí v kostole je odčítaná jedna zo siedmych katechéz, ktoré pripravil sv. otec František, pričom sme pozvaní k zdieľaniu sa na otázky s ňou spojené. V piatok 28.1.2022 sme prebrali prvú katechézu o Božom povolaní v rodine. Ďalšie podobné stretnutie bude asi o 3 týždne. Niektoré rodiny využili aj formu online stretnutia cez aplikáciu zoom. Bolo to spoločenstvo cca 7 manželských párov a kňaza našej rehole. Prečítaný bol úryvok z exhortácie sv. Otca Amoris Letitia. Potom bolo zdieľanie na otázky ohľadom manželského života. Svätý otec nás obohatil duchovnými aj podnetmi a trochu vytiahol z anonymity. Pomohol nám viac prežívať náš život ako spoločenstvo rodín.

Autor: páter Miroslav, pavlín

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár