V Národnej svätyni v Šaštíne sa uskutočnila celonárodná Púť za kňazov

Šaštín 26. októbra (TK KBS) V Národnej svätyni v Šaštíne sa v sobotu 23. októbra 2021 uskutočnila celonárodná Púť za kňazov. Organizovalo ju, ako každoročne, hnutie Modlitby za kňazov (MZK). Púť za našich duchovných otcov bola vyvrcholením 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov, ktorá začala na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra. Svojou účasťou v Šaštíne, ale aj požehnaním pri stretnutí s hlavným organizátorom púte, vedúcim hnutia MZK Samuelom Brečkom, ju symbolicky odštartoval Svätý Otec František.

K organizovaniu púte boli prizvané sestry z komunity Božského Vykupiteľa, ktoré práve v deň púte – 23. októbra – mali sviatok svojej kongregácie – sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa. A práve sestry tejto kongregácie pripravili a viedli krížovú cestu v doobedňajších hodinách. Po nej pokračoval program prednáškou sestry Kataríny Krištofovej SDR o blahoslavenej Alfonze Márii Eppingerovej a jej veľkej úcte voči kňazom. Sr. Katarína bola postulátorkou procesu blahorečenia tejto novej blahoslavenej. Blízkosť poslania MZK a oddanosť blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej kňazom, boli na počiatku myšlienky spoločne organizovať tohtoročnú púť. Relikvia bl. Alfonzy Márie prvého stupňa bola počas celej púte vystavená k úcte hneď vedľa oltára. Po prednáške, litániách k bl. Alfonze Márii a obedňajšej prestávke, program pokračoval svedectvami pútnikov a modlitbami z brožúrky hnutia MZK. Za kňazov účastníci ďakovali a chválili dobrého Boha aj modlitbami chvál s kapelou MZK band.

Program púte vyvrcholil svätou omšou s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom. V homílii zdôraznil potrebu modliť sa za kňazov a upriamil pozornosť na to, čomu by mali dať modlitebníci prioritu. Pri prosbách v modlitbách za nové povolania je to schopnosť pre mladých mužov vedieť rozlíšiť kedy je už „koniec kruhového objazdu“. Teda vedieť s odvahou odpovedať na Božie volanie – v pravý čas urobiť rozhodnutie. Biskup Haľko pozval k modlitbám s úmyslom, aby mali kňazi nohy na zemi, ruky v praxi, ale najmä srdce v nebi.

Na záver svätej omše, po poďakovaní za svätú omšu a za povzbudenia pre modlitebníkov za kňazov, vyslovil vedúci MZK Samuel Brečka smerom k biskupovi a kňazom ešte jednu prosbu. „Aby sme sa v zmysle synodálnej cesty aj naďalej navzájom podporovali, kráčali spolu a posväcovali sa.“ Biskup Haľko na to reagoval slovami, že hnutie po tejto ceste kráča už niekoľko rokov. Vyslovil vďaku za všetky modlitby a obety. Po skončení svätej omše, sestra Katarína Krištofová SDR ešte oficiálne odovzdala relikviu blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej hnutiu Modlitby za kňazov, aby sa k nej aj po púti mohli utiekať a vyprosovať pre kňazov potrebné milosti.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár