Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie v pavlínskom seminári v Krakove

semi

Vo štvrtok, 8.12., sme v pavlínskom seminári v Krakove prežívali Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Nepoškvrnená je Patrónkou pavlínskych bohoslovcov a novicov. Pri tej príležitosti bola celebrovaná Svätá Omša, ktorej predsedal p. Michal Lukoszek, generálny vikár nášho Rádu. Vo svojom príhovore páter vikár pripomenul, že Panna Mária zostala uchránená od akéhokoľvek hriechu, z ohľadu na budúce zásluhy smrti a zmŕtvychvstania jej Syna. Taktiež svätý Pavol, prvý pustovník, patriarcha nášho rádu, bol, podľa slov pátra vikára, ctiteľom Panny Márie, o čom svedčí jeho čistý život prežitý na púšti. Panna Mária pomáhala mu v jeho životných ťažkostiach a taktiež nám chce pomáhať nasledovať Jej syna na ceste zasväteného života. Nepoškvrnená je pre nás vzorom čistoty a zasvätenia života Bohu a službe blížnym. Večer sme našu Nebeskú Matku uctili slávnostnými vešperami, ktoré boli spievané v latinčine. Slávnosť Nepoškvreneného počatia bola pre nás všetkých príležitosťou nanovo sa zamyslieť nad tajomstvom svojho povolania a odovzdať ho do rúk Panny Márie.

br. Juraj Tirpák OSPPE
Krakov

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár