Slávnosť Božieho Tela u Pavlínov v Trnave

Vo štvrtok 16. júna sme slávili Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej – Božie telo. V tento deň sa o 18.00 hod. v našom farskom Kostole Božského Srdca Ježišovo začala slávnostná sv. omša, ktorej predsedal P. Wieslaw Zajac, OSPPE, predstavený pavlínskej komunity v Trnave a zároveň farár pavlínskej farnosti Trnava-Tulipán.

Po sv. omši nasledovala tradičná procesia ulicami farnosti k štyrom oltárom. Prvý oltár pripravili členovia ružencového bratstva, druhý pripravili členovia mládežníckeho spoločenstva Tulipánci, tretí členovia neokatechumenátneho spoločenstva a štvrtý mali na starosti milosrdné sestry sv. kríža.

Pri jednotlivých zastaveniach sme si vypočuli stanovené evanjeliové state, ktoré poukazujú na Eucharistiu ako na pokrm, ktorý dáva veriacim večný život.  

Po ukončení procesie sme zaspievali Te Deum Laudamus, po ktorom P. Wieslaw udelil prítomným požehnanie Oltárnou sviatosťou. Následne sa poďakoval všetkým prítomným, ako aj tým, ktorí sa podieľali na príprave tejto slávnosti.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár