Prvý deň ďakovnej púte v Ríme za návštevu Svätého Otca na Slovensku

Foto: SpC-Vatican

Vatikán 30. apríla (TK KBS) Večné mesto dnes zaplnili slovenskí pútnici v sprievode svojich biskupov. Pápežovi Františkovi prišli poďakovať za vlaňajšiu návštevu na Slovensko. Hlavným bodom prvého dňa celonárodnej ďakovnej púte bola osobitná audiencia so Svätým Otcom v Aule Pavla VI. Po audiencii sa zúčastnili na svätej omši so svojimi duchovnými pastiermi nad hrobom sv. Petra.

Púť v Ríme vedie bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský spolu s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom a desiatkou rímskokatolíckych i gréckokatolíckych biskupov, medzi ktorými sú aj eparchovia Košíc a Bratislavy Cyril Vasiľ a Peter Rusnák. Pútnikov osobne pozdravil aj emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov Jozef Tomko, najstarší člen kardinálskeho kolégia, ktorý žije v Ríme neďaleko Vatikánskeho námestia.

Z predstaviteľov verejného života krajiny sa na audiencii u pápeža zúčastnili predseda Národnej rady SR Boris Kollár a predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan, ako aj niektorí poslanci parlamentu a predstavitelia samosprávy, okrem iných aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský s manželkou, ktorí minulý rok v septembri vítali Svätého Otca pred prešovskou športovou halou. Na audiencii bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky a ďalší. Na púť sa zaregistrovalo vyše 4 000 pútnikov. Prišlo vyše 100 kňazov a stovka seminaristov.

V mene pútnikov pozdravil pápeža na audiencii arcibiskup Zvolenský. „Drahý Svätý Otče, zasiali ste v našej vlasti Vašou prítomnosťou a Vašimi slovami mnoho vynikajúcich semienok, ktoré sa snažíme opatrovať a kultivovať, aby priniesli dobré ovocie. Prichádzame s prosbou o Vaše modlitby a požehnanie a prichádzame tiež s uistením, že sa za Vás denne modlíme a prosíme Pána, aby Vás dlho zachoval vo Vašej službe a obdaril všetkými potrebnými milosťami. Vďaka za Vaše láskavé prijatie, Svätý Otče,“ uviedol predseda KBS.

Pripomenul, že v dôsledku dôsledku vojny na Ukrajinu utieklo i na Slovensko tisíce ľudí. Biskupi so sebou zobrali na návštevu pápeža Františka do Ríma aj skupinku ukrajinských žien a detí, ktoré našli útočište pred vojnou na Slovensku. „Spolu s priateľmi z Ukrajiny sú tu s nami tiež zástupcovia Rómskej komunity, viacerí naši seniori, chorí, hendikepovaní. Chceme Vás prosiť o povzbudenie našich veriacich k vytrvalosti v láske, solidarite a starostlivosti,“ povedal arcibiskup Zvolenský.

„A keďže sme uvažovali nad tým, že Pán nám povolal pápeža „z druhej strany sveta“, dovoľte mi povedať vám, že sme si vtedy vybrali krásnu krajinu, ktorá je zasa pre nás – „na druhej strane sveta“ – Kubu – aby sme takto celonárodnou zbierkou vyjadrili našu vďačnosť za Vaše hlásanie, a boli konkrétnym spôsobom nablízku potrebám ľudí,“ uviedol arcbiskup Zvolenský. Slovenskí veriaci vyzbierali minulý rok v kostoloch na pomoc sociálne slabším rodinám na Kube 600 000 eur. Ide o výsledok zbierky, ktorú vyhlásili biskupi na poďakovanie po návšteve pápeža Františka na Slovensku.

Zároveň dali biskupi k dispozícii Svätému Otcovi časť zbierky, ktorú nedávno zorganizovali na Slovensku na pomoc Ukrajine. Časť vyzbieraných prostriedkov sa použije na pomoc utečencom, ktorí prichádzajú z vojnou sužovanej oblasti na Slovensko, časť použije Svätý Otec podľa svojho uváženia.

PLNÉ ZNENIE príhovoru je TU

Potom nasledoval príhovor pápeža Františka. „Viem, že ste hrdí na dedičstvo svätých Cyrila a Metoda. Vyzývam vás, aby ste toto dedičstvo vždy uchovávali a rozvíjali, aby ste budovali mosty bratstva spolu so všetkými národmi, ktoré sa sýtia z tých istých koreňov evanjelizácie Európy, s oboma pľúcami kresťanstva, o ktorých hovoril svätý pápež Ján Pavol II.

Ďakujem vám, moji drahí, za vašu vernosť Kristovi, prejavenú vo svedectve žitej viery, v praktickom ekumenizme vašich vzťahov s blížnymi, v láskavom prijatí aj tých, ktorí sú odlišní, v úcte ku každému ľudskému životu a v zodpovednej starostlivosti o životné prostredie,“ povedal Svätý Otec František.

PLNÉ ZNENIE príhovoru je TU

Po požehnaní pápeža Františka osobne pozdravili biskupi a predstavitelia spoločenského a politického života na Slovensku, ako aj zástupcovia Ukrajincov, Rómov a zdravotne znevýhodnených. Pápeža Františka obdarovali viacerými darmi. Po audiencii sa pútnici presunuli do Baziliky sv. Petra, kde sa zúčastnili na svätej omši, ktorej predsedal arcbiskup Zvolenský. Pri oltári nad hrobom sv. apoštola Petra s ním koncelebrovali košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, košický eparcha Cyril Vasiľ, nitriansky biskup Viliam Judák a žilinský biskup Tomáš Galis.

Predseda KBS v homílii komentoval Kristove slová z evanjelia podľa Matúša: «Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi» (16,18.19). Tieto slová v latinčine a gréčtine lemujú horný okraj vnútorných stien baziliky po celom obvode.  Mons. Stanislav Zvolenský zvlášť spomenul symbolický význam dvoch Petrových kľúčov, citujúc teologickú úvahu z pera Benedikta XVI.

PLNÉ ZNENIE homílie je TU

K liturgii v Bazilike sv. Petra hodobne prispeli Katedrálny zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach a Chorus Salvatoris z jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. V spolupráci s Vatican Media vysielala svätú omšu v Bazilike sv. Petra v priamom prenose Televízia LUX a Rádio LUMEN.

Ďalším spoločným podujatím ďakovnej púte bude v nedeľu 1. mája o 10:00 svätá omša v Bazilike svätého Pavla za hradbami, pri ktorej homíliu prednesie vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a prešovský apoštolský administrátor sede vacante. Dvojdňový program púte za uzavrie v Bazilike svätého Klementa v nedeľu o 16. hodine spievanou modlitbou Akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi. Modlitbu povedú košický eparcha arcibiskup Cyril Vasiľ a eparcha Rusnák.

Poznámka: S využitím správ Vatican News

TK KBS vydala k správe FOTO

Zdroj: www.tkkbs.sk

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár