Prijatie nových členov do Bratstva Anjelov Strážcov v Trnave

V sobotu 2. októbra sme v našich pavlínskych kláštoroch prežívali Sviatok anjelov strážcov. Tento deň je zároveň patronátnym dňom pre členov bratstva anjelov strážcov.

V tento deň sa vo farskom Kostole Božského Srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne pri sv. omši o 7. hod. uskutočnilo prijatie nových členov do bratstva. Sv. omši predsedal P. Gregor Wach OSPPE, promótor bratstva anjelov strážcov na Slovensku. Vo svojej homílii veriacim poukázal na anjelov ako na tých, ktorí nás ochraňujú a sprevádzajú na ceste života.

Počas samotného obradu promótor vyzval, aby pristúpili ti, ktorí chcú vstúpiť do bratstva. Následne kandidáti vykonali akt odovzdania sa svojmu anjelovi strážnemu: Ja M. M. si od dnešného dňa beriem teba, svätý anjel strážca, za svojho patróna a osobitného opatrovníka. Prosím ťa, aby si ma sprevádzal vo všetkých mojich potrebách, aby si ma v hodine smrti ochránil pred nástrahami zlého ducha a odovzdal do Božích rúk pre večný život. Amen.

Na konci sv. omše promótor bratstva zagratuloval novým členom bratstva a zároveň povzbudil ostatných veriacich k úcte k anjelom strážcom.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár