Pešia púť 2021 z Vranova nad Topľou do Čenstochovej – 3. deň

Drahí spolupútnici. Dnes sme v Gaboltove s veľkou radosťou vítali niektorých pútnikov, ktorí s nami putovali predchádzajúce roky a nás vítali radostné tváre domácich. Ďakujeme za veľkú podporu a nádej, ktorú ste vzbudili v našich srdciach.

   Neskôr sme zanechali časť pútnikov, s ktorými sme zdieľali radosti, ale aj strasti tejto púte a následne aj slovenskú hranicu. Dnešným tajomstvom svätého Jozefa, ktoré nám predstavil o. Konrad, bola adorácia. Je to láskavý pohľad zameraný na Ježiša v bežných okolnostiach každého dňa, taktiež v rôznych protivenstvách, ktoré nechýbali ani v živote Svätej Rodiny. Cesta do Betlehema bola namáhavá pre Máriu a Jozefa, avšak Jozef žil v Živej Prítomnosti prvého Bohostánku – Panny Márie, ktorá nosila pod srdcom Vteleného Božieho Syna. Tak prajeme Vám všetkým, aby ste odkrývali Božiu Prítomnosť vo Vašom každodennom živote. Aby ste sa „nakazili“ od Jozefa životným štýlom adorácie, predovšetkým v chvíľach, aké prežívali apoštoli v dnešnom Evanjeliu, keď sa rozpútala búrka na mori. Možno ak by Peter uprene hľadel na Ježiša a nie na tmavé mračná i búriace sa vlny, nezačal by sa topiť. Ďakujeme, že na nás myslíte, za Vaše modlitby a obety.

Vaši pútnici.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár