Pešia púť 2021 z Vranova nad Topľou do Čenstochovej – 1. deň

   Drahí bratia a sestry,
v minulom roku plnom ťažkostí súvisiach s pandémiou, sme sa rozhodli pokračovať v našej pútnickej tradícií a doputovali sme k Našej Nebeskej Matke len štyria. Vedeli sme o veľkej túžbe, ktorá horí v mnohých srdciach, túžba po stretnutí sa s Ježišom a Pannou Máriou počas púte, ktorá vrcholí pred jej milostivým obrazom na Jasnej Hore v Čenstochovej.

   Preto sme chceli zaniesť Vaše úmysly prostredníctvom nášho putovania. V tomto roku sa nám podarilo zorganizovať púť taktiež pre niekoľkých pútnikov, aj keď vieme, že je mnoho takých, ktorí by sa k nám chceli pridať. Preto tak ako aj v minulom roku, môžete posielať Vaše úmysly, spájať sa s nami v modlitbe a obete počas všedného dňa tam, kde ste. Budeme sa snažiť pridávať každý deň niekoľko fotiek z nášho putovania a taktiež krátke zamyslenie na tému sv. Jozefa, ktorého nás v tomto roku Svätý Otec pozýva viac spoznať a milovať. Dúfame, že v budúcom roku sa stretneme na spoločnej púti do Čenstochovej.

S pozdravom pútnici.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár