Odpustová slávnosť v bazilike vo Vranove nad Topľou

Zdroj: Veronika F.

Vo Vranove nad Topľou sa konala odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie. Oslava začal v sobotu poobede 10. septembra 2022 a končila slávnostnou sv. omšou o 10.30 v nedeľu doobeda (11.9.).

Tradične aj v predvečer aj na druhý deň v deň slávnosti prichádzali pešie púte s pútnikmi z Giraltoviec, Trebišova, Novej Kajne, z farnosti Vranov Juh, farnosti Čemerné  a Nižný Kručov.  Večernú vigilijnú sv. omšu celebroval vdp. DR. Ladislav Ostrák,  ktorý v rokoch 1979-1982 pôsobil vo Vranove nad Topľou ako farár.  Vo svojej homílii, okrem iného, povzbudil prítomných veriacich, aby sa nehanbili za svoju vieru, a  aby s hrdosťou odovzdávali vieru svojim deťom rovnako, ako to robili naši predkovia.

Slávnosť svojím spevom ozdobil zbor Lumen, pri zrode ktorého bol práve  kazateľ vdp. Ostrák. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu celebroval vdp. Peter Sykora, farár KVP v Košiciach. Vo svojej homílii, okrem iného, povzbudil veriacich k pozitívnemu naladeniu vo svojich životoch. Svoju homíliu ukončil osobnou gratuláciou oslávenkyni Panne Márii  a zanechal jej na hlavnom oltári ružu.

Autor: Veronika F.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár